Neenakost pri podeljevanju subvencij za plin

Ljubljančani in Mariborčani, ki želijo zamenjati staro ogrevalno napravo, niso upravičeni do subvencij Eko Sklada, ki znašajo od 1.500 do 4.000 evrov, odvisno od vrste naložbe. "Za nakup in vgradnjo toplotnih črpalk subvencija ne more biti dodeljena, ko je prednostno določena uporaba plina ali ko obstaja možnost priključitve na distribucijo daljinskega ogrevanja," je za Televizijo Slovenija povedala sekretarka Eko sklada Vesna Črnilogar.

Tudi zato se za nakupe toplotnih črpalk zanimajo predvsem prebivalci območij, ki so upravičeni do subvencij, potrjujejo v podjetjih, ki sisteme vgrajujejo. "V Ljubljani in Mariboru postavimo manj toplotnih črpalk, zato ker ni toliko subvencij, se pa za njih odločajo javne ustanove. Največ jih sicer postavimo zunaj mest," je povedal Miha Močnik iz podjetja Vrtine Palir.

Zastarel odlok, ki daje prednost plinu

V Ljubljani in Mariboru se za vgradnjo toplotnih črpalk odločajo predvsem javne ustanove. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
V Ljubljani in Mariboru se za vgradnjo toplotnih črpalk odločajo predvsem javne ustanove. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Zahodne evropske države že izvajajo prehode na obnovljive trajne vire, geotermalne, vetrne in sončne, čeprav imajo velike zaloge fosilnih goriv. "Na Nizozemskem, kjer imajo svoj plin, so v novogradnjah že prepovedali, do leta 2050 pa bodo popolnoma prepovedali uporabo plina," je prakse iz tujine opisal direktor družbe Kronoterm Bogdan Krnovšek.

Odlok, ki daje prednost plinu pred drugimi viri, je zastarel, je prepričan okoljski aktivist Božo Dukič. "To je posledica forsiranja trgovca s plinom, prodaja plina v vsako gospodinjstvo," je položaj komentiral Dukič.

Obe največji občini ne načrtujeta sprememb odloka, okoljski aktivisti pa opozarjajo, da je to posledica državne politike, ki nima izdelane strategije prehoda na obnovljive vire.