Fotografija je simbolična. Foto: EPA
Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Nacionalni veterinarski inštitut je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri poginulem labodu grbcu, najdenem na območju gramoznice Lakoš v občini Lendava. Na tej lokaciji so bolezen potrdili že v preteklih letih, sporoča kmetijsko ministrstvo.

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo državno središče za nadzor bolezni, razen za območja občin Ptuj, Markovci, Hajdina, Cirkulane in Videm pri Ptuju, kjer velja prepoved reje perutnine na prostem.

Uprava poudarja, da je zelo pomembno zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjša škoda, ki jo pojav bolezni povzroči.

Kako prepoznati okužbo

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, naj o tem, če opazijo katerega od znakov bolezni, takoj obvestijo svojega veterinarja. Med znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ali pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oz. neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje, kot so tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).

Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminiranih obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, uprava sprehajalce poziva, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginule vodne ptice, naj pokličejo številko 112, poziva uprava.