Prag 15 ton dane embalaže na trg v Sloveniji letno za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo se ukinja. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Prag 15 ton dane embalaže na trg v Sloveniji letno za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo se ukinja. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Z uredbo se želi vlada izogniti ponovitvi primerov, ko družbe za ravnanje z odpadno embalažo tovrstnih odpadkov niso prevzemale od izvajalcev javne službe in je stroške odvoza prevzela država. Zdaj bodo organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo naložene proizvajalcem.

Uredba je izvedbeni predpis na podlagi novele zakona o varstvu okolja, ki jo je DZ potrdil oktobra lani in je med drugim podlaga za ureditev ravnanja z odpadno embalažo od tega leta dalje. Lani je namreč stroške odvoza embalaže, ki je niso odpeljale pooblaščene družbe, krila država.

Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, preprečevanje ali zmanjševanje vsakršnih vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter zagotavljanje delovanja notranjega trga in preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence, so v sporočilu po dopisni seji vlade zapisali na okoljskem ministrstvu.

Preprečevanje nastanka

Za dosego tega cilja uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže.

Določa tudi pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.

Z uredbo se ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo. Na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v Sloveniji in ki ima obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti za embalažo, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Sloveniji.

Finančna obveza proizvajalcev

Organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki nastane na celotnem ozemlju Slovenije, so naložene proizvajalcem. Ti ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, pač pa bodo morali tudi zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju Slovenije. Te obveznosti bodo lahko izpolnjevali samostojno ali skupno.

Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono embalaže.

Spremembe glede prevzema

Uvajajo se tudi spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja odpadne embalaže.

Te spremembe bodo prispevale k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno embalažo, so prepričani na okoljskem ministrstvu. Pričakujejo, da v prihodnje ne bodo več potrebne intervencije države glede plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne prevzemajo od izvajalcev javne službe.

Z uredbo se poleg tega v cilj zmanjšanja potrošnje – kot za lahke plastične nosilne vrečke velja že od leta 2017 – vključujejo tudi zelo lahke plastične nosilne vrečke, hkrati pa se ukinja poročanje za distributerje. Za potrošnike ostaja še naprej v veljavi izjema od obveznega plačila za te vrečke, saj njihova uporaba prispeva k preprečevanju nastajanja odpadne hrane.