Podrobnejši pregled okoljevarstvenih dovoljenj je napovedala že nekdanja ministrica Irena Majcen po požaru v obratu podjetja Ekosistemi. Foto: BoBo
Podrobnejši pregled okoljevarstvenih dovoljenj je napovedala že nekdanja ministrica Irena Majcen po požaru v obratu podjetja Ekosistemi. Foto: BoBo

Nekdanja okoljska ministrica Irena Majcen je julija 2017 po požaru v podjetju Ekosistemi napovedala pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi. Delo inšpekcijskih in povezanih služb na tem projektu je steklo septembra lani.

Vlada je na pobudo ministrstva za okolje na teren poslala inšpektorje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter, če gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorje Urada za kemikalije. Njihov cilj je skupaj izvesti akcijo poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih naprave ali obrata, ki za obratovanje potrebuje okoljevarstveno dovoljenje. "Cilja teh inšpekcijskih nadzorov sta zagotoviti čim varnejše opravljanje njihovih dejavnosti ter odprava nepravilnosti in neskladnosti z okoljsko zakonodajo," so pojasnili na ministrstvu.

Brez kršitev le tretjina
Inšpektorji vsak teden izvedejo nadzore pri petih imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj. Tako so do danes opravili nadzor pri skoraj 150 zavezancih, so povedali na ministrstvu. V dveh letih, kolikor naj bi trajala akcija, pa bo nadzor izveden pri več kot 500 zavezancih. Inšpektorji za okolje in naravo pri dobri tretjini do zdaj izvedenih nadzorov zavezancev niso ugotovili kršitev oz. nepravilnosti – zavezanec torej deluje v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Pri drugih pa so izrekli inšpekcijske ukrepe za njihovo odpravo oz. prekrškovne postopke.

Konkretno inšpektorji za okolje pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj preverjajo ravnanje z odpadki, hrup, izpuste snovi v vode in v zrak, rabo vode, ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, spoštovanje zahtev za učinkovito rabo vode in energije, na področjih svetlobnega onesnaževanja okolja, ozonu nevarnih snovi, skladiščenja nevarnih snovi in drugih posebnih zahtev.

V Ceršaku razburjeni zaradi kompostarne
Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj je znova v ospredju po dogajanju v Ceršaku in Lenartu. Civilna iniciativa proti kompostarni Ceršak zahteva zaprtje kompostarne v lasti podjetja Kogal – ta teden so člani iniciative ob protestu poudarili, da pravna država ne deluje in da pristojni organi ne upoštevajo njihovih pripomb ter ne popravijo svojih nepravilnih in nezakonitih odločitev glede delovanja kompostarne.

Na ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da je Agencija RS za okolje (Arso) že pred časom po uradni dolžnosti začela postopek preverbe in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja kompostarne, a ga je zaradi odločbe inšpektorata za okolje med oktobrom 2016 in septembrom 2018 prekinila. Postopek zdaj teče naprej in še ni končan.

V Lenartu zahtevajo revizijo okoljevarstvenega dovoljenja
Medtem so svetniki lenarške občine po dveh požarih zahtevali revizijo postopka okoljevarstvenega dovoljenja za tamkajšnjo sortirnico odpadkov podjetja Salomon. Inšpektorat za okolje in prostor je po požarih opravil nadzor, so spomnili na ministrstvu – med drugim so podjetju prepovedali prevzemanje novih odpadkov do izpolnitve pogojev.

Okoljevarstveno dovoljenje pa je bilo družbi Salomon izdano v letu 2017 in je usklajeno s tedaj veljavno okoljevarstveno zakonodajo. Ni še usklajeno z novimi evropskimi predpisi o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov iz leta 2018, pri čemer pa se mora Salomon zahtevam prilagoditi štiri leta od sprejetja tega predpisa, to je do leta 2022.

Na okoljskem ministrstvu so spomnili, da se v sortirnici odpadkov skladiščijo le nenevarni odpadki. Zaradi predvidenih sprememb zakona o varstvu okolja pa se bodo po uradni dolžnosti okoljevarstvena dovoljenja odprla in uskladila z novo zakonodajo, so še dodali.