Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot so povedali v Tastepointu, je odpadna voda v potok Hudinja iztekla iz dela cevi, ki je bil poškodovan. "Pregledali smo kanalizacijski sistem, odkrili mesto puščanja, sanirali poškodbe in očistili jašek," so dejali v podjetju. Vodo kontrolirajo, stanje v potoku pa se je že izboljšalo. Izvedli bodo še videopregled celotnega kanalizacijskega sistema z vizualnim spremljanjem stanja potoka.

Tastepoint Slovenija, ki je del ameriške multinacionalke IFF, proizvaja arome in barvila za živila s poudarkom na uporabi naravnih surovin. Družba je leta 2021 ustvarila 119,3 milijona prihodkov od prodaje, kar je dober odstotek več kot leta 2020. Čisti dobiček se je zvišal za 1,3 odstotka na 19,6 milijona evrov. Družba je v obratu v Škofji vasi v zadnjih letih izvedla okoljske naložbe v vrednosti tri milijone evrov.

Na okoljskem inšpektoratu so navedli, da so zaposleni v Tastepointu v sredo popoldne po koncu izmene tako kot običajno vklopili sistem za čiščenje kotlov, kjer se je izdelovala osnova. Čiščenje traja nekaj ur. Voda, ki nastaja pri čiščenju, se steka v skupni jašek in nato na čistilno napravo. V četrtek so opazili, da se je del vode, s katero so se prale posode, izlil mimo jaška v potok. Vodstvo družbe je zagotovilo, da ta voda ni nevarna za okolje in življenje, ter je začelo s sanacijo.

Močan vonj po sadju

Inšpektorica je po uradni dolžnosti opravila izredni inšpekcijski pregled lokacije izliva rumene tekočine v Hudinjo. Voda na lokaciji betoniranega iztoka v potok je bila motna, rumeno rjave barve. Po okoli petih metrih mešanje te vode in vode iz Hudinje ni bilo več vidne razlike v barvi vode. Na samem iztoku ni bilo zaznati nobenega posebnega vonja. Je pa bilo močan vonj po sadju zaznati na travnatem območju nad betonskim iztokom pod tovarno arom, kjer se vije majhen potoček. Voda v potočku je bila močno rumenkasto obarvana, motna, z močnim vonjem po sadju, navajajo na inšpektoratu.

Lani je v družbi začela delovati nova industrijska čistilna naprava, na katero so speljane industrijske odpadne vode iz proizvodnje. Za čistilno napravo ima zavezanec poslovnik in obratovalni dnevnik. Zavezanec še ni prejel rezultatov meritev čistilne naprave, ki jih je opravil lani. Ko jih bo dobil, jih mora dostaviti na inšpektorat. Komunalne odpadne vode so speljane v kanale. Vode s strehe gredo v kanale in nato v potok, vode s parkirišč pa gredo v potok čez dva lovilca olj.

V času inšpekcijskega nadzora je bil opravljen tudi ogled potoka od točke izhoda iz kanala pod tovarno do iztoka v Hudinjo. Na celotnem delu in na iztoku ni bilo vidne obarvanosti. Tudi na iztoku, ob robu Hudinje ni bilo videti obarvanosti in usedlin.

Iz tovarne pijač v potok stekla rumena tekočina