Foto: Ivan Esenko
Foto: Ivan Esenko

Hribski urh spada v družino žab urhov. Vpisan je na seznam ogroženih živalskih vrst v Sloveniji. Zraste le do dolžine od 35 do 55 milimetrov. Po zgornji strani telesa je sivorjave barve s svetlimi pikami, po trebuhu pa sivomodre ali črnomodre barve, posejane s svetlorumenimi ali oranžnimi pikami ali lisami.

Z vzpostavitvijo novih vodnih habitatov želijo v Kozjanskem parku povečati število mrestišč hribskega urha, v katerih se bo voda zadržala dovolj časa za konec razvoja paglavcev do mladih živali, so zapisali na spletni strani parka.

Tako bodo lahko povečali razmnoževalni uspeh vrste na projektnem območju in izboljšali stanje tamkajšnjih populacij. Hkrati bo vzpostavitev mlak pomembno prispevala tudi k izboljšanju mrestišč preostalih vrst dvoživk na območju, vključno z rosnico, so prepričani.

Na novo ustvarjeni habitati so manjše mlake z obsegom do 20 kvadratnih metrov, v obliki plitvih jarkov, večjih luž ali mlak s položnimi brežinami, globoke pa so približno 30 centimetrov. Karakteristike mlak so prilagodili terenu v gozdnem prostoru na posamezni lokaciji.

Na zemljiščih okoli mlak je Kozjanski park pridobil služnost za del zemljišča v velikosti 25 kvadratnih metrov. Ta bo služil kot varovalni pas med novo mlako in okoliškimi kopenskimi habitati, saj bo izvzet iz kmetijske rabe in drugih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na vrste v mlaki, so še pojasnili.