Foto: BoBo
Foto: BoBo

Količina izpustov ogljikovega dioksida se je predlani najbolj zmanjšala v dejavnosti transport in skladiščenje, in sicer za 19,2 odstotka. V predelovalnih dejavnostih, kjer je nastalo 77,3 odstotka vseh izpustov ogljikovega dioksida, je bila nižja za 4,5 odstotka, pri oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,4 odstotka, v vseh drugih dejavnostih skupaj pa za 2,7 odstotka.

V gospodinjstvih je nastalo 22,7 odstotka vseh izpustov ogljikovega dioksida, od tega največ, 17,9 odstotka, v transportu. Količina izpustov v gospodinjstvih je sicer upadla za 10,6 odstotka, od tega pri transportu za 13,9 odstotka, navaja statistični urad.

Spomniti velja, da je javno življenje po razglasitvi epidemije covida-19 za dva meseca skoraj popolnoma zastalo, tudi pozneje v koronskem letu 2020 pa so veljale številne omejitve.

Več kot polovica izpustov trdnih delcev PM10 iz gospodinjstev

V letu 2020 je skupaj nastalo 14.600 ton izpustov trdnih delcev PM10 oziroma za 1,1 odstotka več kot leto prej. Pri čemer je bilo izpustov PM10 v predelovalnih in storitvenih dejavnostih za 12,8 odstotka več, v gospodinjstvih pa za 6,6 odstotka manj. Kljub temu so bila gospodinjstva v letu 2020 odgovorna za več kot polovico (55,7 odstotka) izpustov PM10, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, kjer je nastalo 44,3 odstotka vseh izpustov pa je bilo teh za 12,8 odstotka več kot leto prej.

Za več kot tretjino nižji izpusti ogljikovega monoksida

V letu 2020 so se medtem glede na leto prej najbolj, za 37,1 odstotka, zmanjšali količine izpusti ogljiklovega monoksida (CO), in sicer predvsem zaradi manj izpustov v zračnem transportu. Količine izpustov perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) so se zmanjšali za 18,5 odstotka, izpusti žveplovih oksidov (SOx) pa za 17,5 odstotka. Nekoliko so se povečale le količine izpustov žveplovih heksafluoridov (SF6), za 0,3 odstotka, ter fluoriranih ogljikovodikov (HFC) in PM10, oboje za 1,1 odstotka.