K emisiji trdnih delcev v zimskih mesecih pomembno prispevajo individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Foto: BoBo
K emisiji trdnih delcev v zimskih mesecih pomembno prispevajo individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Foto: BoBo

Agencija RS za okolje (Arso) tudi v ponedeljek pričakuje preseganja mejne vrednosti delcev PM10, in sicer v notranjosti države. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 nanogramov na kubični meter zraka.

Trdni delci v zraku povečujejo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z boleznimi dihal.

Trdni delec (PM) je, kot pojasnjujejo na Elektroinštitutu Milan Vidmar, izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi, kot so kovine, organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) nanometra, ki so zdravju najbolj škodljive.

Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno sperejo iz atmosfere šele s padavinami.

Delci so naravnega (dim gozdnih požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na ozračje, vidnost in podobno.

Največ prispevajo fosilna goriva
K emisiji trdnih delcev v zimskih mesecih pomembno prispevajo individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča.

Promet je velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa. Kot je navedeno na spletnih straneh elektroinštituta, je dokazano, da prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.

Arso občanom in pravnim osebam v primeru napovedane velike verjetnosti za preseganje dnevnih mejnih vrednosti priporoča, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trda goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in da ne kurijo na prostem.

"Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka," še poudarjajo na Arsu in dodajajo, da so občasne meritve pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les.