Hidroelektrarna Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih na spodnji Savi. Foto: Goran Rovan
Hidroelektrarna Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih na spodnji Savi. Foto: Goran Rovan

Hidroelektrarna Mokrice bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarne na spodnji Savi in tako k uresničitvi ciljev obnovljivih virov. Tako bo prispevala k podnebnim ukrepom in čimprejšnjemu prenehanju rabe fosilnih goriv v Sloveniji.

V primeru Mokrice so ugotovili bistven vpliv večnamenskega projekta hidroelektrarne, ki zagotavlja tudi poplavno varnost, izboljšanje stanja podzemnega vodnega telesa in prilagajanje na podnebne spremembe za dve evropsko pomembni vrsti – zvezdogleda in platnico.

Vlada je pretehtala javno korist energetike – obnovljivih virov in javne koristi ohranjanja narave – in odločila, da javna korist energetike, obnovljivih virov energije, v primeru hidroelektrarne Mokrice prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave.

Vlada RS

Izravnavalni ukrepi: drstišča, urejanje izlivov ...

Vlada je sicer določila tudi izravnalne ukrepe, ki jih mora izvesti družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) kot investitor. V posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava mora izvesti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji, urediti izlivni del Krke, urediti zatone na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok ter posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki.

V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki je izravnalni ukrep izvedba ribjega habitata in drstišča na izlivnem delu reke Krke.

Preventivno bodo zvezdogled v Savo dali tudi na območju Sava-Medvode-Kresnice

Zaradi delnega strokovnega dvoma o uspešnosti nadomestitve ukrepov v izlivnem delu Krke za populacijo zvezdogleda je vlada upoštevala tudi načelo previdnosti in določila dodaten izravnalni ukrep, in sicer se na območju Sava-Medvode-Kresnice dopolni z vrsto zvezdogled, ki se izvede pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

Kot poudarja okoljsko ministrstvo, je nujna izvedba vseh izravnalnih ukrepov. Določiti je treba tudi monitoring, in sicer je potrebna natančna določitev metode ciljnega monitoringa za zvezdogleda in platnico, pri tem pa upoštevati najnovejše metode in prakse.

V postopku ugotavljanja prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, ki ga je okoljsko ministrstvo kot prvi tovrstni primer v Sloveniji začelo 5. julija, so sodelovale tudi nevladne organizacije, o zadevi pa je bila obveščena tudi Evropska komisija, so spomnili na ministrstvu.

Barbič upa, da bo gradbeno dovoljenje izdano spomladi

Odločitev o prevladi javne koristi nad koristjo ohranjanje narave je pomemben korak na poti izgradnje zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn. Direktor HESS-a Bogdan Barbič je pred časom v pogovoru za STA izrazil pričakovanje, da bodo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice pridobili spomladi prihodnje leto. Če pri procesu ne bo upravnega spora, bo gradnja lahko stekla takoj po tem.

Gradnja verige HE na Spodnji Savi, ki predvideva pet hidroelektrarn – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice – in pripadajočo infrastrukturo, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.