Vonarsko jezero so leta 1988 izpraznili, območje pa se je zaraslo. Foto: Občina Rogaška Slatina
Vonarsko jezero so leta 1988 izpraznili, območje pa se je zaraslo. Foto: Občina Rogaška Slatina

Projekt, stal naj bi 12,5 milijona evrov, je sestavljen iz dveh delov. Prvi je ponovna oživitev jezera, ki bi ga lahko, glede na to, da gre za obmejno območje s Hrvaško, sofinancirali iz operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020, kjer je prva prioriteta ravno protipoplavno urejanje obrežij Drave, Mure, Kolpe, Sotle in drugih rek. Druga možnost financiranja pa so kohezijska sredstva v novi finančni perspektivi.

Drugi del projekta je povezan z dodatno turistično in športno-rekreacijsko ponudbo in bi bil lahko po mnenju ministrstva sofinanciran iz občinskih proračunov, zasebnih virov, javno-zasebnega partnerstva in sredstev sklada EU-ja za regionalni razvoj.

Turistično-rekreacijski center Vonarsko jezero naj bi bil izjemnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v Obsotelju ter bo povezoval slovenske in hrvaške turistične kraje in bi lahko pripomogel k več kot 700.000 prenočitvam letno. "Regija bi s tem zagotovo pridobila nova delovna mesta, dodatno in pestro turistično ponudbo, ki bo ustvarjala dodatne prihodke sodelujočim občinam, lokalnemu prebivalstvu, lokalnim turističnim in drugim ponudnikom," so še dejali na ministrstvu.

Zadnjo besedo o ojezeritvi najmanj 104 hektarjev ozemlja ob meji s Hrvaško pa bo imelo okoljsko ministrstvo. Vonarsko ali Sotelsko jezero so konec 70. prejšnjega stoletja z zajezitvijo reke Sotle uredili za zagotavljanje poplavne varnosti in izkoriščanje akumulirane vode. Površina jezera je bila kar 195 hektarjev, obala je bila dolga 16,5 kilometra. Voda je zaradi neurejene kanalizacije in pomanjkanja čistilnih naprav z leti postajala vse bolj umazana, zato so jezero leta 1988 izpraznili, območje pa se je zaraslo.