Ljubno ob Savinji med avgustovskimi poplavami. Ceneje se je prilagajati na podnebne spremembe in jih omejevati kot odpravljati posledice. Foto: Slovenska vojska
Ljubno ob Savinji med avgustovskimi poplavami. Ceneje se je prilagajati na podnebne spremembe in jih omejevati kot odpravljati posledice. Foto: Slovenska vojska

V načrtu so že zdaj zaveze po višjem deležu energije iz obnovljivih virov, večji energetski učinkovitosti in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ob tem na ministrstvu za okolje opozarjajo, da prilagajanje podnebnim spremembam ne bo poceni, a še vedno cenejše od sanacije opustošenja, ki ga povzroči ekstremno vreme.

Sorodna novica Kumer predstavil osvežen podnebno-energetski načrt za Slovenijo

Pri prilagajanju na podnebne spremembe in blaženju posledic ekstremnega vremena je naša država nekoliko zaspala. Kot ob tem pojasnjuje državni sekretar Uroš Vajgl, sta po novem poleg posodobitve nacionalnega energetsko-podnebnega načrta med cilji še akcijski načrt skupaj z opredeljenimi finančnimi viri in priprava zakona o podnebnih spremembah.

"Naloga tega zakona je, da opredeli, kateri so tisti strateški dokumenti, ki jih ima država tako na področju blaženja kot na področju prilagajanja, da opredeli, kje se zapisujejo cilji, kako se v podnebne politike vključuje civilna družba, kako se vključuje stroka. Vseboval bo tudi nekatere instrumente podnebne politike," je pojasnil za Radio Slovenija.

Prilagajanje podnebnim spremembam se nanaša na vsa področja - torej na kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarstvo, turizem, gradbeništvo in zdravstvo. Vse to bo stalo veliko denarja, a je ceneje kot sanacija škode, ki jo povzroči ekstremno vreme, še opozarja Vajgl.

Veliko dodatne birokracije in omejitev za kmetijstvo

Ob nastajanju ukrepov pa pred pretirano birokratizacijo svari agronom Rok Mihelič. Navaja, da da strateški načrt za kmetijstvo obsega 1300 strani in 54 ukrepov. Kmetje in njihovo svetovalci se zato znajdejo v situaciji, ko ne vedo, ali predpise spoštujejo ali ne.

"Dajmo postaviti osnovne kriterije in potem pustimo ljudem svobodo, da se odločajo glede na njihove specifike, njihova tla, klimo, ekonomske razmere, socialne razmere, znotraj nekih okvirjev. Pri nas je tendenca, da se za mizo v pisarni predpiše tehnološke ukrepe," je pozval agronom.

Strokovnjaki pristojne pozivajo še, naj v strategije, akcijske načrte in zakone prednostno vključijo ukrepe, ki so namenjeni tako prilagajanju na podnebne spremembe kot blaženju posledic. Pri tem kot dober primer navajajo toplotno sanacijo stavb.