Večina odloženih odpadkov je še vedno komunalnih, a se količina ločeno zbranih odpadkov počasi povečuje. Foto: BoBo
Večina odloženih odpadkov je še vedno komunalnih, a se količina ločeno zbranih odpadkov počasi povečuje. Foto: BoBo

Od dobrih 350 kilogramov komunalnih odpadkov se jih je večina, 204 kilogrami oz. dobrega pol kilograma na prebivalca na dan, odložila. Skupaj se je tako lani v Sloveniji pridelalo 722.000 ton komunalnih odpadkov, od tega 4.000 ton nevarnih komunalnih odpadkov.

Glede na leto prej se je količina komunalnih odpadkov zmanjšala za 16 odstotkov, količina nevarnih komunalnih odpadkov pa se je povečala, in sicer za 17 odstotkov, kažejo podatki statističnega urada.

Z javnim odvozom je bilo lani zbranih za 9,4 odstotka manj odpadkov kakor leto prej. Prav tako se je, na račun ločenega zbiranja, za 19 odstotkov zmanjšala količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov. Z javnim odvozom je bilo tako zbranih največ t. i. drugih komunalnih odpadkov, in sicer 67,5 odstotka, odpadne embalaže je bilo 12,1 odstotka, ločeno zbranih frakcij 11,3 odstotka in odpadkov z vrtov in s parkov 9,1 odstotka.

Na odlagališčih pristalo 504.000 ton odpadkov
Na komunalnih odlagališčih je bilo lani odloženih več kot 419.000 ton komunalnih odpadkov oziroma več kot 504.000 ton vseh odpadkov. To predstavlja 204 kilograme komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 246 kilogramov vseh odpadkov na prebivalca. Glede na leto prej se je količina vseh odloženih odpadkov na teh odlagališčih zmanjšala za 19 odstotkov, medtem ko se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala za skoraj 25 odstotkov.

Največ odpadkov je bilo lani odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke, in sicer 78,1 odstotka, na industrijskih odlagališčih za inertne in nenevarne odpadke je bilo odloženih 21,1 odstotka odpadkov, na industrijskih odlagališčih za nevarne odpadke pa le 0,8 odstotka.

Kljub povečanim težnjam ločenega zbiranja komunalnih odpadkov se je v Sloveniji tudi lani povprečno odložilo 58 odstotkov zbranih komunalnih odpadkov. Največ zbranih komunalnih odpadkov so odložili v koroški (kar 87 odstotkov), zasavski in goriški (v vsaki po 73 odstotkov) statistični regiji, najmanj pa v savinjski (41 odstotkov), podravski (45 odstotkov) in spodnjeposavski (48 odstotkov) statistični regiji.