Čebelar na delu. Foto: BoBo
Čebelar na delu. Foto: BoBo

V Evropski uniji za 17,5 milijona panjev skrbi 650.000 čebelarjev. Čebelarstvo je razširjeno v vseh državah članicah Evropske unije, ki je tudi druga največja svetovna proizvajalka medu, kaže ta teden objavljeno poročilo Evropske komisije o izvajanju evropskih čebelarskih programov.

Da bi izboljšala pogoje za čebelarski sektor in trženje čebelarskih proizvodov, komisija sofinancira triletne čebelarske programe, oblikovane na nacionalni ravni v sodelovanju s sektorjem. Proračun je posamezni državi članici dodeljen na podlagi števila čebeljih panjev, ki ga ta država sporoči EU-ju.

Poročilo v celoti (PDF, 55 MB)

Precej več denarja za čebelarstvo?
Za obdobje 2020-2022 se je letni prispevek EU-ja s 36 milijonov evrov povečal na 40 milijonov evrov, komisija pa želi v okviru prihodnjega kmetijskega proračuna za čebelarski program 2023-2025 doseči povečanje na skupno 180 milijonov evrov.

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski ta predlog podpira. "Čebelarski sektor je bistvenega pomena tako za kmetijstvo kot za biotsko raznovrstnost nasploh. Spodbujati moramo čebelarje in čebelarke po vsej Evropski uniji, zato odločno podpiram predlog komisije za naslednji kmetijski proračun," je dejal.

Glede predlogov skupne kmetijske politike za obdobje po letu 2020 komisija predlaga vključitev čebelarskih programov v strateške načrte skupne kmetijske politike. Ti načrti, sprejeti na nacionalni ravni, določajo, kako namerava vsaka država članica izpolniti cilje skupne kmetijske politike.

To bo po prepričanju Bruslja povečalo prepoznavnost čebelarskega sektorja, hkrati pa bo zagotovilo tudi njegov prispevek k splošnim ciljem skupne kmetijske politike, vključno s podnebnimi ukrepi.