Na ministrstvu želijo spodbuditi razvoj podeželja z naložbami v male kmetije. Foto: BoBo
Na ministrstvu želijo spodbuditi razvoj podeželja z naložbami v male kmetije. Foto: BoBo

Namen podukrepa je ohranjanje majhnih kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij, so ob tem zapisali na ministrstvu. Razvoj malih kmetij je pomemben pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju razraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. "Na javnem razpisu bo lahko kandidiralo več kot 7.000 majhnih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32.000 ha kmetijskih zemljišč," so zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pri tem razpisu se znižujejo vstopni pogoji glede kmetijskih površin in glav velikih živali, s tem so na ministrstvu želeli podpreti kmetije, ki so za slovenske razmere majhne. Tako bodo do sredstev upravičene majhne kmetije, ki imajo v upravljanja med 1,5 in 6 hektarjev kmetijskih površin in redijo vsaj 1,5 glav velikih živali, vendar manj kot 15.

Vloge do 13. februarja
Vloge za razpis bodo lahko kmetje oddali do 16. decembra letos do 13. februarja prihodnje leto. Upravičenci, ki bodo izbrani, bodo morali v treh letih izpolniti cilje iz poslovnega načrta in do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka ne bodo smeli zmanjšati obsega kmetijskih površin za več kot 10 odstotkov.

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. "Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023," so ob tem še zapisali na ministrstvu.