Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja glede odlagališča v Bukovžlaku grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz leta 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje (fotografija je simbolična). Foto: BoBo
Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja glede odlagališča v Bukovžlaku grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz leta 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje (fotografija je simbolična). Foto: BoBo

Na javni razpis za sanacijo odlagališča pri Celju so prispele tri ponudbe. Podjetje Riko se je prijavilo s ponudbo za skoraj 6,7 milijona evrov, kranjsko podjetje Garnol za 5,3 milijona evrov, brežiško podjetje Hortikultura pa za 6,4 milijona evrov.

Po pojasnilih ministrstva za okolje, podnebje in energijo je bila dopustna le ponudba podjetja Riko, ki je bila tudi izbrana na razpisu. To pomeni, da je prispela pravočasno, pri njej ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza navedenim potrebam in zahtevam naročnika, obenem pa ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko ceno in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pri preostalih dveh ponudbah, ki sta prispeli na javni razpis, so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Neizbrana ponudnika imata zdaj možnost, da v osmih delovnih dneh od prejema odločitve vložita zahtevek za revizijo. V tem primeru morata državi plačati takso 25.000 evrov. Odpiranje ponudb je sicer potekalo 1. marca, v nadaljevanju postopka pa so vsa tri podjetja pozvali k dopolnitvi vlog.

Sanacija mora biti izvedena v 16 mesecih po podpisu pogodbe

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so konec februarja napovedali, da bodo, če bodo na javnem naročilu dobili ustrezne ponudbe in da na odločitev o izboru izvajalca ne bo uveden revizijski postopek, takoj po izboru z izvajalcem podpisali tudi pogodbo. Sanacijska dela morajo biti izvedena v 16 mesecih od podpisa pogodbe.

Gradbeno dovoljenje so pridobili v začetku lanskega junija, pravnomočno je postalo avgusta. Finančna sredstva za izvedbo projekta pa so zagotovili z lanskim rebalansom proračuna.

Zaradi nezakonitih odpadkov Evropska komisija letos vložila novo tožbo

Ker Slovenija ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku, se je Evropska komisija sredi februarja odločila za novo tožbo na Sodišču EU-ja.

Območje po presoji Bruslja namreč skoraj osem let po izrečeni sodbi ostaja neskladno s predpisi EU-ja, sanacija pa se še ni začela. Komisija zato od Slovenije pričakuje, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaprtje in sanacijo odlagališča na vzhodnem delu Celja. Neurejeno območje trenutno namreč predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz leta 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje.