Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom v obe smeri ter od Vranskega do Žalca proti Celju. Tudi obvozne ceste so poplavljene. Na fotografiji območje priključka Šempeter na avtocesto Arja vas–Šentrupert. Foto: Dars
Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom v obe smeri ter od Vranskega do Žalca proti Celju. Tudi obvozne ceste so poplavljene. Na fotografiji območje priključka Šempeter na avtocesto Arja vas–Šentrupert. Foto: Dars
Tunjice so zaradi zemeljskega plazu odrezane od Kamnika. Foto: MMC RTV SLO
Tunjice so zaradi zemeljskega plazu odrezane od Kamnika. Foto: MMC RTV SLO

Zaradi poplav so številne ceste na severnem Primorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo in poplavljajo nova območja. Na območjih, kjer je promet po regionalnih državnih in lokalnih cestah oviran, lahko vozniki uporabljajo avtocesto tudi z vozili brez vinjete. Ponekod na avtocestah so zapore, spet drugod je zaradi količine vode na vozišču omejena hitrost.

Vozniki, vozite previdno, upoštevajte navodila dežurnih služb in ne vozite na poplavljena območja ali na zaprte ceste, poziva prometnoinformacijski center.

Kakšno je in bo stanje na cestnih prometnicah

Darsov poziv

Motnje v javnem potniškem prometu

Pojavljajo se motnje v izvajanju medkrajevnega javnega potniškega prometa, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Trenutno se pojavljajo motnje v izvajanju medkrajevnega javnega potniškega prometa na območju Koroške, Štajerske, Gorenjske, severne Primorske, osrednje Slovenije ter na kamniškem in savinjskem območju. Prevozi med Mursko Soboto in Ljubljano trenutno niso mogoči. Prevoze na tej relaciji bodo nadaljevali, ko bodo razmere to dopuščale. Potnikom svetujejo spremljanje spletnih strani ponudnikov prevozov, kot sta denimo spletni strani družbe Arriva in družbe Avtobusni promet Murska Sobota.

Trenutno razmere še zagotavljajo normalno prevoznost na primorski, dolenjski in gorenjski avtocesti (trenutno je zaprt le priključek Brnik proti Ljubljani), neprevozna pa je štajerska avtocesta med Žalcem in Šentrupertom v obe smeri. Za zdaj promet brez večjih težav poteka na pomurski in podravski avtocesti. Toda Dars opozarja, da se razmere hitro slabšajo in da lahko kaj kmalu nastanejo nove zapore na avtocestnem omrežju. "Uporabnike zato pozivamo, naj se ne odpravljajo na pot, saj so poplavljene tudi posamezne vzporedne ceste."

Družba za avtoceste se trenutno skupaj s policijo veliko ukvarja z reševanjem ujetih vozil na že zaprtih avtocestnih odsekih. "Vsi ujeti vozniki in njihovi sopotniki naj počakajo na intervencijske skupine ter ravnajo skladno z njihovimi navodili," jim sporoča družba.

Dars je aktiviral mednarodno upravljanje prometa. Sodeluje z avstrijskim in italijanskim upravljavcem za čimprejšnjo preusmeritev tranzitnega prometa prek Avstrije v Italijo.

Stanje na cestah po državi

Vremenske ujme po vsej državi povzročajo težave v prometu. Pri Trojanah in Podmilju poteka reševanje ujetih, ki jih preusmerjajo nazaj proti Ljubljani.

Štajerska avtocesta je pri Šentrupertu zaprta v obe smeri, zastoji nastajajo na vseh vzporednih cestah. Proti Avstriji je nastal 14-kilometrski zastoj. Zaprte so tudi številne lokalne ceste.

Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Šempetrom proti Mariboru. Zaprta sta tudi uvoz Blagovica in uvoz Vransko proti Mariboru. Zastoj je nastal od Lukovice do Vranskega proti Mariboru ter na vseh vzporednih cestah, poroča prometnoinformacijski center.

Pri Trojanah in Podmilju poteka reševanje ujetih, ki jih preusmerjajo nazaj proti Ljubljani. Predor Trojane zaradi ujetih vozil občasno zapirajo, prav tako je na Trojanah zaprt uvoz v smeri Maribora.

Vozniki, ki so namenjeni iz Ljubljane proti Mariboru, naj se preusmerijo proti Dolenjski ter po cesti Krško-Kozje-Šentjur-Dramlje ali preko Zagreba proti Gruškovju in Ptuju ter obratno iz Maribora proti Ljubljani, svetujejo.
Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 14 kilometrov. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pot iz Ljubljane do Karavank trenutno traja več kot dve uri. Vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, naj uporabijo izvoz Lesce, svetujejo. Zastoj je nastal tudi na regionalni cesti Jesenice-Hrušica.

Zaradi poplav so številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo, saj poplavljajo vedno nova območja. Zaprte so tudi številne lokalne ceste. Vozniki naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste, opozarja prometnoinformacijski center.

Voznike opozarjajo, da na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko uporabljajo avtocesto tudi z vozili brez vinjete.
Na avtocestah naj vozniki vozijo previdno, zaradi večjih količin vode na vozišču je ponekod omejena hitrost, opozarjajo.

Težave v železniškem prometu

Največje težave so na Gorenjskem, saj so narasli vodotoki poplavili dele železniških prog in spodkopali nekatere mostove na njih.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je popolnoma prekinjen železniški promet na naslednjih relacijah: Podbrdo–Bohinjska Bistrica, Vuzenica–Vuhred, Maribor–Pliberk, Jesenice–Anhovo, Jesenice–Grahovo. Nadomestnega avtobusnega prevoza na naštetih relacijah ni.

Nekatere relacije pa so prekinjene in imajo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. To so: Celje–Velenje, Celje–Zidani Most, Most na Soči–Nova Gorica, Ljubljana–Jesenice.

Informacije o težavah v železniškem prometu so bile nazadnje osvežene ob 19.00.

Slovenske železnice potnikom svetujejo, naj spremljajo obvestila na njihovi spletni strani in na www.sz.si.

Zelo podrobno o stanju na železnicah

Razloge za odpovedi in zapiranja prog je na novinarski konferenci ob 13. uri razgrnil direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Krajnc. Informacije so torej bile veljavne za tisti čas in se bodo čez dan predvidoma spreminjale.

Železniški progi Ljubljana Vižmarje–Jesenice in Medvode–Škofja Loka sta zaprti. Nadomestni avtobusni prevoz je do Jesenic lahko organiziran, do Škofje Loke pa zaradi zaprte ceste ni mogoč. V Medvodah so preventivno zaprli dva železniška mostova, saj je Sora presegla vzdolžne nosilce.

Na progi do Jesenic je na odseku med Žirovnico in Slovenskim Javornikom na mostu čez Savo odneslo del brežine, v katero je pritrjen temelj. Geomehanik si je stanje že ogledal, nadaljnje ukrepe pa bodo sprejeli po drugem ogledu, ki bo sledil, ko bo gladina vode upadla, je povedal Kranjc. Upa, da bo to že v soboto zjutraj.

Zaprta je tudi goriška proga med Anhovim in Jesenicami. Na odseku med Anhovim in Mostom na Soči je nekaj podrtega drevja, na odseku od Podbrda do Jesenic pa je proga na več delih poplavljena. "Računamo, da bomo lahko na tem odseku, ko se bo voda umaknila, dosti hitro vzpostavili železniški promet," je dejal Kranjc. Tudi na tej progi nadomestnega avtobusnega prevoza trenutno ni, ker so ceste v veliki meri neprevozne.

Težava je tudi na povezavi med Celjem in Velenjem, kjer je proga od Polzele do Šoštanja zaprta. Tam so lahko organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Prav tako je zaprta proga med Rušami in Prevaljami. Na več delih je namreč poplavljena, na oz. ob progi je nekaj tudi hudourniških nanosov. "Ko se bo gladina vode znižala, bomo lahko opravili sanacijo. Računamo, da bo koroška proga odprta najpozneje v ponedeljek čez dan," pravi Kranjc.

Na preostalih progah so imeli manjše težave – v Kranju je npr. zalilo kletne prostore, kjer je napajanje za signalnovarnostne naprave, tako da te ne delajo, v Ljubljani zaradi obilice vode v jaških na glavni železniški postaji niso delale napisne table – v splošnem pa promet poteka normalno.

Na delih, kjer je nevarnost, da bo na progo padlo drevje, uvajajo počasne vožnje, da bi zmanjšali tveganje za nalet. Glede tega sta tvegana odseka Trbovlje–Zagorje ob Savi in Ljubljana–Metlika.

Proga od Ljubljane do Kamnika, kjer je prišlo do obsežnih poplav, je trenutno normalno prevozna.

Na zaprtih odsekih bodo takoj, ko bo mogoče, organizirali avtobusne prevoze, tudi železniški promet bodo znova vzpostavili takoj, ko se bo gladina vode znižala, je dejal Kranjc.

Upa, da bo potnikov, ki ne bodo mogli priti na cilj, čim manj. Za tiste, ki so obtičali, bodo skušali poskrbeti takoj, ko bo mogoče. Potnikom svetuje, naj spremljajo informacije na spletni strani SŽ-ja ali pokličejo na brezplačno številko 080 81 11 oz. se obrnejo na osebje na postajah, ki jim bo pomagalo urediti pot do cilja.

Če ne bo škode na omenjenih mostovih, Kranjc sicer večje škode na železniški infrastrukturi ne pričakuje.

So pa škodo povzročila julijska neurja, po oceni SŽ-ja je znašala nekaj več kot milijon evrov. Največji del predstavlja škoda, ko je potniški vlak pri Zagorju ob Savi naletel na hudourniški nanos na progi, bilo pa je še veliko manjših dogodkov.