Med gradnjo kanala C0. Foto: BoBo
Med gradnjo kanala C0. Foto: BoBo

Dedić in Jazbinšek pri pripravi ustavne pobude izhajata iz 70.a člena Ustave. "Generalna skupščina ZN-a je leta 2010 opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Temu je sledila tudi Republika Slovenija in državni zbor je 25. novembra 2016 sprejel ustavni zakon o dopolnitvi tretjega poglavja slovenske ustave," je na novinarski konferenci pred poslopjem DZ-ja dejala Dedić.

Kot je pojasnila, 70.a člen določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da so prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalstva s pitno vodo in oskrbi gospodinjstev. V tem delu niso tržno blago.

V povezavi s tem se zdi Dedić in Jazbinšku sporna tudi novela zakona o državni upravi. Po njuni oceni je neusklajena z zakonom o vladi, saj ministrstvu za naravne vire in prostor dodeljuje ne samo pristojnost za gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo, temveč tudi za gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Časovnica še ni znana

Kdaj bo pobuda vložena na ustavno sodišče, še ni znano, saj je še v nastajanju. Ko jo bosta vložila, pa od ustavnega sodišča pričakujeta, "da bo zavarovalo pravico do pitne vode, ki je ustavno varovana kategorija", je bila danes jasna Dedić.

Dedić in Jazbinšek sta v začetku novembra lani zaradi kanala C0 vložila tudi kazensko ovadbo zoper več oseb, povezanih z gradnjo kanala. Očitata jim generiranje sistemske korupcije.

Pojasnila sta tudi, da sta kazensko ovadbo dopolnila, saj želita razsvetliti, "kakšno vlogo so imeli oziroma imajo zunanji izvajalci in neodvisni strokovnjaki pri izvajanju pritiskov na državne organe, pri izdelavi koruptivnih strokovnih podlag in pravnih mnenj".

Jazbinšek: Računamo na vestnost ljubljanskih kriminalistov

Jazbinšek je pri tem izpostavil podjetje E-Net okolje in Geološki zavod Slovenije, ki je po njegovem mnenju "največja institucija, ki je izgubila svoje ime". Glede kazenske ovadbe je dejal še, da "računajo na vestnost ljubljanske kriminalistične policije".

Gradnjo kanala pa proučuje tudi preiskovalna komisija DZ-ja, ki ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo. Projekt je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021.