Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Do zdaj je bilo v postopkih hrvaške policije izdanih skupaj 1437 nalogov, od hrvaške ribiške inšpekcije pa skupaj 980 prekrškovnih nalogov, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ribiči, ki jim je skladno z uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem zagotovljeno pravno varstvo pred hrvaškimi pravosodnimi organi, kazni ne plačujejo, zagotovljeno jim je tudi pravno varstvo.

Ribiči imajo sicer navodilo, da morajo prekrškovni nalog čim prej predati odvetniku, ki je pooblaščen za zastopanje pred hrvaškimi pravosodnimi organi, da se jim lahko v rokih, ki so določeni v okviru hrvaške zakonodaje, zagotovi ustrezno pravno varstvo.

Potekajo pa tisti postopki na hrvaških sodiščih, za katere ni bila izdana oprostilna ali zavrnilna sodba na kateri koli stopnji. Tako poteka še 1012 postopkov pritožb na prekrškovne naloge hrvaške policije in 862 postopkov glede na pritožbe na prekrškovne naloge hrvaške ribiške inšpekcije, so še navedli na kmetijskem ministrstvu.

Piranski ribič Zlatko Novogradec, ki sicer lovi onkraj sredinske črte v Piranskem zalivu, ni seznanjen, da bi kateri od slovenskih ribičev do zdaj plačal kazen. Koprski ribič Matjaž Radin pa je pojasnil, da jim država učinkovito nudi celovito pravno pomoč. To vključuje tudi povrnitev škode na ribolovnem orodju, če bi jim ga poškodovali hrvaški ribiči, vendar takšnega primera po njegovem vedenju še ni bilo.

Tudi hrvaški kršilci glob ne plačujejo

Po podatkih slovenske policije so od razglasitve arbitražne razsodbe obravnavali 7842 dogodkov v slovenskem morju. Samo lani so obravnavali 1274 dogodkov, v katerih je bilo udeleženih 2083 hrvaških plovil, od tega 967 plovil hrvaških varnostnih organov. Od uveljavitve arbitražne razsodbe je bilo skupno izdanih 1569 plačilnih nalogov, v letu 2021 pa 366.

Kot so navedli na Generalni policijski upravi, je bilo v vseh primerih izdanih in vročenih plačilnih nalogov vloženo tudi pravno sredstvo, in sicer zahteva za sodno varstvo, o kateri je odločalo pristojno sodišče. Od februarja lani pa je zaradi odločitve ustavnega sodišča mogoča tudi pritožba na prvostopenjsko odločitev. To je pomenilo, da je bila v vseh zadevah, tudi tistih, ki so bile pravnomočno rešene, omogočena možnost pritožbe, o kateri odloča pristojno sodišče.

Vsi dosedanji postopki so se obravnavali in se obravnavajo na dveh stopnjah. Do konca lanskega leta je bila dokončna odločitev sicer sprejeta v 89 zadevah, ki so postale pravnomočne in izvršljive, medtem ko so vse druge zadeve še v obravnavi v različnih fazah in stopnjah. Do konca lanskega leta kršilci glob niso plačali, so še navedli na policiji.

Hrvaški mediji poročali o dogovoru, ki bi ribičem omogočal prehajanje meje

Hrvaški mediji so v preteklih dneh poročali, da naj bi bil dosežen dogovor, po katerem bi slovenski ribiči v Piranskem zalivu lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda vse do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih vodah vse do Kopra. O tem naj bi pristojna hrvaška ministra že obvestila hrvaške ribiče. Na ministrstvu za zunanje zadeve v nedeljo teh navedb niso ne zanikali niti potrdili. Slovenski ribiči so bili o domnevnem dogovoru obveščeni le prek medijev.