"Pri našem delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo možnosti za sodelovanje v dobro narave in ljudi," poudarja vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Janez Logar. Foto: SOJ RTV SLO

Kot so sporočili z zavoda, želijo prejemnike priznanj – letošnji izbor je bil 22. – pohvaliti tudi zaradi njihove strokovne izvedbe del v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in stalnega lastnega usposabljanja na področju gozdarstva.

V območni enoti Tolmin je najskrbnejši lastnik postal Branko Jurjavčič, v blejski območni enoti Mojca Dijak Grmek, v kranjski Branko Kavčič, ljubljanski Jožef Eniko, postojnski Marjan Premrl, kočevski Jože Poje, novomeški Jože Štricelj, brežiški Avgust Pungartnik, celjski Darko Uratnik, nazarski Primož Gornik, slovenjgraški Stanislav Pečoler "Jesenk", mariborski Joško Koren, murskosoboški sorodniki po pokojni grofici Zichy oz. skrbnik Janez Kolenko, v sežanski pa Agrarna skupnost Škoflje - Zavrhek.

Tokrat zaradi epidemioloških razmer podelitve priznanj ni bilo mogoče organizirati, zato so se na zavodu najskrbnejšim lastnikom gozda pred novim letom zahvalili pisno. Na svojih spletnih straneh so ob tem objavili elektronsko publikacijo, v kateri so predstavili razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo za gozd.

Ključno je sodelovanje vseh udeležencev

Kot je ob tem dejal vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Janez Logar, je dobro sodelovanje med javno gozdarsko službo in lastniki gozda ključnega pomena. "Tako kot je gozd naravni ekosistem, ki ga ljudje s svojimi ukrepi in načrti prilagajamo in usmerjamo, smo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije na prvem mestu strokovnjaki in ljudje, šele na drugem pa uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne odločbe. Pri našem delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo možnosti za sodelovanje v dobro narave in ljudi; tako lastnikov gozdov kot širše družbe," je dodal.

Tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je poudaril, da je sodelovanje tisto, ki zagotavlja uspešno trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. "Pri tem velja na prvem mestu poudariti usklajeno delovanje lastnikov gozdov, javnih služb in drugih členov gozdnolesne verige. Le s takim pristopom bomo uspešno gospodarili in še naprej omejevali gospodarsko škodo zaradi vse pogostejših naravnih ujm ter kar najhitreje obnavljali prizadete gozdove," je dodal.