Kakšna so dejstva o pogojevanju sponzorskih sredstev za izvolitev Brgleza na čelo Šahovske zveze? Foto: Televizija Slovenija
Kakšna so dejstva o pogojevanju sponzorskih sredstev za izvolitev Brgleza na čelo Šahovske zveze? Foto: Televizija Slovenija

Četrtkovo soočenje predsedniških kandidatov še vedno močno odmeva. Milan Brglez se je ostro odzval na v oddaji predstavljene očitke, da je bila pogoj za 200.000 evrov vredno sponzorsko pogodbo Slovenskih železnic izvolitev predlaganega vodstva, tudi njega kot kandidata za predsednika zveze. Zanikal je, da "obstaja dokument ali listina, iz katere bi izhajalo, da naj bi izvolitev povezoval z omenjeno pogodbo", in da "ne obstaja noben zapisnik o tem, o čemer so govorili v oddaji".

Sponzorji so vezani na izvolitev vodstva po predlogu upravnega odbora.

Mirko Bandelj

Ob tem je še navedel, da "tudi zapisnik 44. rednega občnega zbora Šahovske zveze Slovenije z dne 30. 3. 2019 nikjer ne omenja pogojevanja sponzorstva z njegovo izvolitvijo".

Poglejmo dejstva: na občnem zboru 30. marca 2019 so delegati Šahovske zveze volili novo vodstvo – upravni odbor in predsednika. Izbirali so med dvema kandidatoma za predsednika zveze, evropskim poslancem iz vrst SD-ja Milanom Brglezom in finančnikom Sašem Čačičem. Slednji se je, kot je razvidno iz zapisnika, za kandidaturo odločil, ker po njegovem mnenju Brglez kot politik ni bil primeren za predsednika.

Brglez je bil kandidat upravnega odbora, v katerem je sodeloval tudi Mirko Bandelj, nekdanji generalni sekretar vlade iz časa LDS-a. Bandelj je tudi vodil občni zbor, na katerem so volili vodstvo, in tam je izjavil, "da so sponzorji vezani na izvolitev vodstva po predlogu upravnega odbora". Torej stavek, ki po besedah Milana Brgleza v zapisniku ne obstaja.

Dokumenti

Pogojevanje tudi v sponzorski pogodbi

Pogodbeni stranki soglašata, da se ta pogodba sklepa z odloženim pogojem, ki je v tem, da občni zbor sponzoriranca izvoli novo vodstvo (predsednika in upravni odbor) /…/ po predlogu sedanjega vodstva.

Sponzorska pogodba

Prav tako je v sponzorski pogodbi natančno določeno, da se pogodba predčasno sklepa "z odložnim pogojem, ki je v tem, da občni zbor sponzoriranca izvoli novo vodstvo (predsednika in upravni odbor), katerega član bo tudi predstavnik sponzorja, in sicer na svoji seji dne 30. 3. 2019 ter po predlogu sedanjega upravnega odbora". Pogodba tako pogojuje izvolitev izbranega upravnega odbora kot tudi Milana Brgleza na čelo Šahovske zveze. Čeprav Brglez poimensko ni nikjer omenjen, pa je jasno, da gre zanj, saj je bil le on kandidat upravnega odbora za predsednika. Brglez poudarja tudi, da pri podpisu pogodbe sam ni sodeloval, kar sicer drži, a to ne spremeni dejstva, da je pogodba vezana tudi na njegovo izvolitev.

Običajna praksa sponzorjev je, da v vodstvo sponzoriranca postavijo svojega člana. Tako je na primer predsednik Hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija Miha Butara, pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa. Tam sponzorska pogodba določa, da imajo železnice pravico do imenovanja predsednika in podpredsednika hokejskega kluba. V primeru Šahovske zveze pa je ključna razlika – pogodba ne določa imenovanja zgolj predstavnika sponzorja, ampak izvolitev celotnega vodstva zveze.

Delitev sredstev po političnem ključu?

Ključno vprašanje je, ali je šlo pri sponzorski pogodbi podjetja Slovenskih železnic v 100-odstotni državni lasti tudi za delitev državnega denarja po političnem ključu, saj ima stranka SD v Slovenskih železnicah velik vpliv, v njen krog spada že omenjeni pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic Miha Butara.

Sponzorsko pogodbo med Slovenskimi železnicami in Šahovsko zvezo je obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, a ker je to društvo, je ta primer zaradi nepristojnosti predala na policijo, ki pa nepravilnosti ni zaznala.