Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sindikat občinskih redarjev Slovenije, ki je podoben poziv na pristojne naslovil že junija lani, pričakuje, da se dodatek za stalnost uredi s spremembo zakona o občinskem redarstvu. Prav tako zahtevajo, da se začnejo pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za občinske redarje, kot jo imajo drugi uniformirani poklici, ter tudi dvig osnovnega plačnega razreda na višino, kot ga imajo drugi poklici pooblaščenih uradnih oseb v javnem sektorju.

Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo morali uporabiti druge oblike sindikalnega delovanja, pri čemer ni izključena niti stavka, so navedli v dopisu predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik ter opozorili, da z drugimi sindikati javnega sektorja potekajo dogovori in pogajanja, z reprezentativnim sindikatom občinskih redarjev pa do tega ne pride.

Tako se poklic občinskega redarja postavlja v nižji položaj, zaposlenim pa se povzroča nepopravljiva škoda. Delovnopravni status poklica je vse slabši. To se dogaja kljub nenehnim opozorilom o diskriminatornosti pri določenih pravicah iz delovnega razmerja, ki za občinske redarje v primerjavi z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami niso urejene v področnem zakonu, je zapisal predsednik sindikata Matjaž Frangež.

Sindikat tudi poudarja, da občinski redar v nasprotju z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami v javnem sektorju nima uzakonjenega dodatka za stalnost. Vendar pa iz zakona o sistemu plač v javnem sektorju nedvoumno izhaja, da upravičenost do dodatka za stalnost za uradnike s posebnimi pooblastili ureja področna zakonodaja, torej v konkretnem primeru zakon o občinskem redarstvu.

Redarji ne morejo biti pomožni policisti

Novela zakona o organiziranosti in delu v policiji je po navedbah sindikata občinskim redarjem povzročila novo krivico, saj v skladu z njo ne morejo sodelovati v pomožni policiji. Vendar pa za takšno določbo ni pravnoformalnih razlogov, navajajo. Menijo celo, da je ustavno sporna. Občinske redarje je treba po njihovi oceni obravnavati enako kot policiste, pravosodne policiste, gasilce in druge pooblaščene uradne osebe.

Prav tako se ne strinjajo s tem, da se občinski redarji enačijo z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami zgolj v določenih delih, medtem ko pri dodatku za stalnost in poenotenju osnovnega plačnega razreda z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami ter pri drugih pravicah iz delovnega razmerja ta enakost ne velja. Ker gre za delovna mesta v istem tarifnem razredu, so ta delovna mesta popolnoma primerljiva, so navedli.

Stavka carinikov sredi februarja

V ponedeljek je stavko napovedal Sindikat carinikov Slovenije, ki bo 13. februarja potekala na finančnih uradih in delovnih mestih zaposlenih. Med njihovimi stavkovnimi zahtevami so dvig izhodiščnega plačnega razreda za pet plačnih razredov vsem uslužbencem finančne uprave, štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi prepovedi in omejitev v zakonski določbi, saj uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.