Več kot 60 odstotkov anketirancev je na Slovenijo zelo ponosnih Foto: BoBo
Več kot 60 odstotkov anketirancev je na Slovenijo zelo ponosnih Foto: BoBo

Četrtina anketirancev je na vprašanje, katero osebnost najbolj povezujejo z osamosvojitvijo, izpostavila nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, pet odstotkov manj pa jih je izpostavilo nekdanjega predsednika Demosa Jožeta Pučnika.

Na tretjem mestu je pristal prvi predsednik skupščine France Bučar, Janez Janša, nekdanji obrambni minister pa je s 13 odstotki pristal na četrtem mestu. Na petem mestu je s šestimi odstotki pristal nekdanji predsednik vlade Lojze Peterle.

Na vprašanje, katera institucija je najbolj zaslužna za osamosvojitev, je 42 odstotkov anketirancev ocenilo, da so vse enako zaslužne, petina pa jih v ospredje postavlja teritorialno obrambo. Z 12 odstotki ji sledi predsedstvo republike, da je bila najbolj zaslužna vlada iz leta 1991, pa meni 11 odstotkov anketirancev.

Kljub slabšemu življenju ponosni na Slovenijo
Nekaj več kot polovica anketirancev je ocenila, da je življenje danes slabše, kot je bilo pred letom 1991. 15 odstotkov jih meni, da je danes življenje boljše. Med njimi prevladujejo podporniki SDS-a in SMC-ja ter anketiranci z visokošolsko izobrazbo. Na drugi strani življenje danes kot slabše ocenjujejo ljudje s končano poklicno šolo in neopredeljeni volivci.

Kljub temu pa je 60 odstotkov anketirancev na Slovenijo zelo ponosnih, slaba tretjina pa jih na domovino ni ponosnih. Med tistimi, ki so zelo ponosni na Slovenijo, je velik delež podpornikov SDS-a. Med tistimi, ki na Slovenijo niso ponosni, pa prevladujejo neopredeljeni volivci.

Odklonilno do vzporednih proslav
Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, kakšen odnos imajo do državne proslave in do konkurenčnih proslav, ki jih pripravljajo politične stranke. Odklonilni odnos do vzporednih proslav ob osamosvojitvi ima 70 odstotkov anketirancev.

Telefonsko anketiranje je na reprezentativnem vzorcu 400 odraslih državljanov med 13. in 16. junijem opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.