49 odstotkov sodelujočih v anketi Dela je dejalo, da pričakujejo uspešno leto 2017. Foto: Pixabay
49 odstotkov sodelujočih v anketi Dela je dejalo, da pričakujejo uspešno leto 2017. Foto: Pixabay
false
Na vprašanje, kje bodo preživeli praznovanje novega leta, je velika večina anketirancev odgovorila, da bo to doma in v krogu družine. Foto: Pixabay

Primerjava leta 2016 s prejšnjimi leti sicer pokaže, da so sodelujoči v anketi Dela ob izteku leta vedno izrazili upanje, da bo prihodnje leto boljše, razen leta 2014, ko je bil odstotek prepričanih o uspešnem letu 2015 manjši od odstotka tistih, ki so menili, da se ne bo nič spremenilo. Pričakovanja za leto 2017 so še višja. Prvič v zadnjih štirih letih je več optimistov kot pesimistov, saj jih je 49 odstotkov dejalo, da pričakujejo uspešno leto 2017.

Po rezultatih ankete je 63 odstotkov vprašanih, ki zaslužijo od 1.100 do 1.500 evrov neto plače, prepričanih, da je bilo letošnje leto uspešno. Družbo jim delajo skupina ljudi, starih od 24 do 34 let (61 odstotkov vseh iz te skupine je odgovorilo, da imajo za seboj uspešno leto), višje ali visoko izobraženi in ženske.

Opazno je padel odstotek pesimistov, ki pričakujejo slabše leto 2017. Prejšnja leta je tako menila okoli četrtina, letos manj kot desetina. Takšnih, ki pričakujejo enake razmere kot letos tudi prihodnje leto, je 39 odstotkov. Delež tako mislečih se ni spremenil zadnja štiri leta.

Tretjina vprašanih meni, da Slovenija napreduje
Slaba tretjina anketirancev meni, da Slovenija napreduje, da stagnira, meni 43 odstotkov vprašanih, po mnenju dobre petine anketirancev pa nazaduje.

Napredek Slovenije vidijo predvsem podporniki SMC-ja, SD-ja in upokojenci. Nazadovanje pa podporniki SDS-a in anketiranci, ki odgovarjajo, da se ne bi udeležili volitev, ter ljudje, ki odgovarjajo, da ne bi volili nobene stranke.

Delova anketa je pokazala, da je med vrednotami še vedno najvišje uvrščeno zdravje, nato družinska sreča in mir. Tem sledi materialna preskrbljenost, bolj na koncu pa svoboda in demokracija ter kariera.

Večina bo za novo leto doma
Na vprašanje, kje bodo preživeli praznovanje novega leta, je velika večina anketirancev odgovorila, da bo to doma in v krogu družine (72 odstotkov), pri prijateljih in znancih jih bo desetina, na prostem le nekaj odstotkov, prav toliko anketirancev tudi na oddaljeni turistični destinaciji.

Pri odgovorih na vprašanje, koliko denarja nameravajo porabiti za božične in novoletne praznike, glede na prejšnja leta ni občutnih sprememb. Največ vprašanih bo porabilo toliko kot lani (57 odstotkov), manj kot lani pa jih bo porabila slaba tretjina.

Petarde uporablja le sedem odstotkov anketiranih
Anketa je še preverila vprašanje o uporabi pirotehničnih sredstev. Kar 93 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da ne uporabljajo petard in predmetov, ki povzročajo veliko hrupa. Uporabo petard pa je potrdilo le sedem odstotkov vprašanih.

Naročnik ankete je uredništvo Dela. Spletno anketiranje je na reprezentativnem vzorcu 504 odraslih državljanov od 14. do 15. decembra opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.