Poslanci bodo po novem uvrščeni od 56. do 63. plačnega razreda. Foto: BoBo
Poslanci bodo po novem uvrščeni od 56. do 63. plačnega razreda. Foto: BoBo

Mandatno-volilna komisija DZ-ja je namreč v skladu z oktobra lani sprejeto novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejela sklep o določitvi plačnih razredov za poslance in o njihovi uvrstitvi v plačne razrede.

Poslanci bodo tako po novem uvrščeni od 56. do 63. plačnega razreda, odvisno od funkcij, ki jih imajo v DZ-ju. V najvišji, 63. plačni razred z osnovno plačo 5236 evrov bruto spadajo vodje poslanskih skupin, ki imajo več kot 20 poslancev. V tem mandatu sta takšni poslanski skupini dve: poslanska skupina Svobode, ki jo vodi Borut Sajovic, ter poslanska skupina SDS-A, katere vodja je Jelka Godec.

V ta plačni razred sicer v skladu z zakonsko novelo, današnji sklep mandatno-volilne komisije sicer o tem ne govori, spadajo tudi podpredsedniki DZ-ja, Meira Hot, Danijel Krivec in Nataša Sukič. Predsednico DZ-ja Urško Klakočar Zupančič pa spremenjeni zakon uvršča v novi, 66. razred z osnovno plačo 5889 evrov.

Poslanske skupine in delovna telesa

Vodje poslanskih skupin z manj kot 20 poslanci, torej NSi-ja, SD-ja, Levice, in poslanca narodnih skupnosti po novem spadajo v 61. plačni razred, njihova plača bo 4841 evrov bruto. Enako plačo bodo imeli tudi predsedniki vseh parlamentarnih delovnih teles.

Po 4303 evrov osnovne bruto plače bodo po novem prejemali namestniki vodij poslanskih skupin, ki bodo uvrščeni v 58. plačni razred. Poslanske skupine z več kot 20 poslanci imajo po dva namestnika, preostale pa po enega.

V 57. plačni razred spadajo podpredsedniki delovnih teles, njihova osnovna bruto plača bo po novem 4138 evrov. Osnovna plača vseh preostalih poslancev bo 3979 evrov bruto.

Dodatki, razen dodatka za delovno dobo, poslancem ne pripadajo, kot preostali javni uslužbenci pa so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom. Poleg tega prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v volilni enoti, to je od 500 do 800 evrov, odvisno od oddaljenosti stalnega prebivališča od sedeža DZ-ja, posebej pa še sredstva za pokrivanje stroškov delovanja poslanskih pisarn.

Zakon o sistemu plač

Mandatno-volilna komisija je nov sklep o določitvi plačnih razredov poslancev sprejela na podlagi novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je DZ sprejel oktobra lani. Ta sledi dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja, ki zaposlenim v javnem sektorju prinaša višje plače.

Dogovor je prinesel zvišanje vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka z oktobrom 2022 ter dvig plač za en plačni razred s 1. aprilom letos za vse. S sprejeto novelo je bila tako določena nova plačna lestvica z novimi vrednostmi plačnih razredov.