3. december je mednarodni dan invalidov. Foto: BoBo
3. december je mednarodni dan invalidov. Foto: BoBo

V iniciativi menijo, da bo osebna asistenca zdaj rezervirana le za prvorazredne invalide. Minister Luka Mesec jih na drugi strani miri, da bodo vključeni v javno razpravo. Iniciativa namreč nasprotuje "zavajanju javnosti in podpihovanju nezadovoljstva" s strani ministra Mesca. Pozivajo ga, naj se invalidi ne izločijo iz družbe in se jim s tem ne odvzamejo pravice, ki jim pripadajo po vseh nacionalnih ter tudi mednarodnih zakonih in konvencijah s tega področja.

Ministrstvo za delo namreč pripravlja popravek zakona, in sicer tako, da se bodo na novo definirali upravičenci do osebne asistence, saj naj bi stroški te, kot se je izrazil Mesec, "narasli v višave". Do osebne asistence bi tako bili upravičeni le tisti, ki so družbeno aktivni.

Po definiciji družbene aktivnosti, kot jo je postavilo ministrstvo, bi bili do osebne asistence upravičeni le tisti, ki se aktivno vključujejo v zaposlitev, aktivno iščejo zaposlitev, ki se izobražujejo z namenom poklicnega aktiviranja ali izpopolnjevanja, ter tisti, ki aktivno prispevajo k družbi na lokalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni.

Kakšna je definicija družbene aktivnosti?

Nova definicija družbene aktivnosti, pa je po mnenju iniciative v neskladju z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov. "Ministrstvo, ki bi moralo skrbeti, da ne prihaja do diskriminacije nad invalidi, povzroča diskriminacijo znotraj invalidov samih in jih tako deli na 'prvorazredne' in 'drugorazredne'," menijo. Pri tem opozarjajo, da bi iz tega izpadli denimo tisti, ki imajo Downov sindrom.

Članica iniciative Vesna Melanšek je ministru zato predala velikonočno košaro z listki, na katerih so bile napisane družbene aktivnosti, ki jih invalidi lahko izvajajo, med njimi joga, kuharski tečaj ipd. Zraven so priložili še roza velikonočnega zajčka, kalkulator in dve rdeči jajci. "To je vaša barva, pa mislimo, da boste morali imeti malo več jajc, če boste hoteli vse tole reformirati," je dejala Mescu ob predaji košare.

Mesec: Skrb je odveč

Mesec je protestnikom obljubil, da bodo 15. aprila povabljeni na javno razpravo, kjer bodo predstavili, kakšne spremembe pripravljajo. "Razumem, da ste tukaj iz skrbi, ampak mislim, da boste ugotovili, da je ta skrb v veliki meri odveč, ker naš namen ni omejevati pravic invalidom, naš namen je urediti institut osebne asistence v tistih pogledih, kjer zdaj ne deluje in imamo čezmerno porabo javnega denarja," je sporočil protestnikom. Mesec je napovedal prenovo osebne asistence, hkrati pa postavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo po njegovem mnenju za določene skupine invalidov celo bolj ustrezna.

V iniciativi poudarjajo, da je namen osebne asistence, da lahko invalid živi samostojno, osebni asistent pa mu to samostojnost omogoča. Več mamic otrok, ki potrebujejo osebno asistenco, je povedalo, da je ta pomembna tudi za njihovo vključenost v družbo, športne dejavnosti in da se na ta način njihovi otroci kljub vsem oviram počutijo enakovredne vrstnikom.