O ukinitvi tega dodatka je v pristojnem odboru državnega zbora vse popoldne potekala burna razprava, ki pa so jo prekinili brez glasovanja. Foto: Reuters
O ukinitvi tega dodatka je v pristojnem odboru državnega zbora vse popoldne potekala burna razprava, ki pa so jo prekinili brez glasovanja. Foto: Reuters

Za dodatek za delovno aktivnost se na leto nameni 16 milijonov evrov. Dodatek od leta 2011 prejemajo tisti, ki so sicer delovno aktivni, a imajo tako nizke dohodke, da so upravičeni tudi do denarne socialne pomoči.

Poslanci Levice želijo vladne načrte preprečiti z dopolnilom, a člani odbora o tem še niso glasovali, saj so na predlog Levice to točko dnevnega reda prekinili.

Sorodna novica 13,3-odstotna revščina med izjemno gospodarsko rastjo ni razlog za veselje

Današnjo sejo odbora DZ-ja za družino, socialne zadeve in invalide je zaznamoval predvsem besedni pingpong med poslanci Levice in državnim sekretarjem na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilnom Božičem.

Slednji je najprej pojasnil, da je ministrstvo z novelo zakona ukinja dodatek za delovno aktivnost, namesto tega pa krepi spodbude za zaposlovanje. "Ključni cilj ministrstva pri predlagani spremembi je čimprejšnja aktivacija in vključitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela," je poudaril.

Kot je spomnil Božič, Slovenija dodatka za delovno aktivnost ni poznala do uvedbe nove socialne zakonodaje leta 2012, ko so bile razmere na trgu dela katastrofalne. "Ker je bila socialna denarna pomoč nizka, tedaj je znašala 230 evrov za samsko osebo brez dohodkov in premoženja, je dodatek predstavljal instrument za izboljšanje položaja socialno ogroženih in spodbudo k zaposlovanju oz. ohranitvi zaposlitve," je še pojasnil.

Število brezposelnih je bilo pred sedmimi leti krepko čez 100.000, položaj na trgu dela pa se je od tedaj po Božičevih besedah bistveno izboljšal. Poudaril je tudi, da se je od tedaj bistveno povečala denarna socialna pomoč. Danes znaša 402 evra, kar pomeni, da se je od 2011 povečala za 72 odstotkov. "Dodatek na delovno aktivnost danes nima enakega učinka in ljudi danes ne spodbuja k zaposlovanju ter povzroča past neaktivnosti v času, ko na trgu primanjkuje delovne sile," je bil v predstavitvi predloga novele zakona še jasen državni sekretar.

Matej T. Vatovec: Danes je revščina v Sloveniji precej višja kot pred krizo

Ukinitvi dodatka na delovno aktivnost pa ostro nasprotujejo v Levici, kjer so namere ministrstva za delo poskušali preprečiti z dopolnilom, s katerim bi člen o ukinitvi dodatka črtali iz predloga novele. Poslanec Matej T. Vatovec (Levica) je dejal, da je v Sloveniji revščina precej višja kot pred krizo. "Danes v Sloveniji pod pragom revščine živi 268.000 ljudi, kar je 45.000 ljudi več kot pred krizo," je poudaril. To po njegovih besedah jasno kaže, da so se v času krize bogati še obogatili, revni pa so postali še bolj revni. "Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost tem ljudem podpisujete obsodbo na životarjenje," je dodal.

Do ministrstva je bil kritičen tudi Vatovčev strankarski kolega Miha Kordiš, ki je izpostavil, da se je koalicija v koalicijski pogodbi zavezala ne k ukinitvi, ampak k dvigu dodatka na delovno aktivnost. "Kaj se je v letu dni zgodilo, da je prišlo do drastičnega preobrata, da je dodatek treba ukiniti?" je zanimalo Kordiša.

Mati samohranilka z enim otrokom ob 197 evrov

Z Levico so se strinjali tudi v nevladnih organizacijah, ki so sodelovale na današnji seji. "Če ta trenutek mati samohranilka z enim otrokom izgubi dodatek, bo ob 197 evrov, če mati z dvema otrokoma izgubi dodatek, pa bo ob 205 evrov mesečno," je opozorila Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. Člane odbora sta k ohranitvi dodatka na delovno aktivnost med drugim pozvala tudi Goran Lukić iz Delavska svetovalnice in Tea Jarc iz sindikata Mladi plus.

Že pred sejo pa so predstavniki Inštituta 8. marec v DZ prinesli poziv proti ukinitvi dodatka, ki so ga podprli s spletnimi podpisi in zgodbami posameznikov. V inštitutu svarijo, da gre za globok rez v socialno državo, ki bo škodoval tistim, ki delajo in nimajo dovolj za preživetje.

Tudi v SD-ju ukinitve dodatka na delovno aktivnost ne podpirajo, je dejal poslanec omenjene stranke Marko Koprivc. Koalicijske partnerje in ministrstvo je pozval k iskanju kompromisa, ki bo zadovoljiv za vse. V SD-ju se sicer po njegovih besedah strinjajo, da bi bilo treba v celoti govoriti o spremembi socialne politike. Ministrstvo za delo je pozval k predstavitvi alternativ, ki bodo nadomestile dodatek na delovno aktivnost.

Sorodna novica Nevladniki: Z ukinitvijo dodatka bo prostovoljstvo "privilegij bogatih"

"Recimo bobu bob in poglejmo te številke v resnici," pa je pozvala Janja Sluga iz SMC-ja. Poudarila je, da nikakor ne drži, da je ministrstvo za delo naravnano antisocialno. Na ukinitev dodatka Sluga gleda kot na korak k transparentnosti, k poenostavitvi in prilagajanju sistema, da bo končno postal to, kar mora biti. Ministrstvo za delo je v tem mandatu za ohranitev enake višine denarne socialne pomoči namenilo 86 milijonov evrov, še 58 milijonov pa je namenilo zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov, je dejala in poudarila, da se je pod črto vsota denarja, ki gre najšibkejšim, povečala.

Razpravo o noveli zakona o socialnih transferjih so poslanci po štirih urah in pol prekinili na predlog Vatovca, in sicer zato, da ministrstvo predloži natančne analize strukture prejemnikov dodatka na delovno aktivnost. Odbor je nadaljeval z obravnavo predlogov novel zakonov o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom ter zakona o enakih možnostih žensk in moških.

Dodatek za delovno aktivnost

Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo. Ureja ga zakon o socialnovarstvenih prejemkih.

Gre za del denarne socialne pomoči, ne pa za samostojni prejemek. Dobijo pa ga lahko tudi osebe, ki so delovno aktivne in prejemajo plačo, a so pod cenzusom praga revščine.

Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo.

Znesek dodatka ni enoten, njegova višina pa je odvisna od števila ur dela.

Bo DZ ukinil dodatek za delovno aktivnost?