Odprtje sodnega leta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Odprtje sodnega leta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Evropska komisija je na zasedanju Sveta EU-ja za pravosodje in notranje zadeve predstavila pregled stanja na področju pravosodja v državah članicah EU-ja in predstavila podatke o učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov držav Evropske unije.

Slovenija je med drugim visoko na lestvici glede pripada civilnih in upravnih zadev, saj zaseda tretje mesto, obenem pa je Slovenija uvrščena na četrto mesto pri kazalniku za pričakovani čas razrešitve zadeve, so ob tem izpostavili na ministrstvu za pravosodje.

Iz podatkov izhaja tudi, da je čas za izvedbo obravnave na prvi stopnji daljši kot v večini drugih držav. "Še bolj opazen razkorak je razviden med odločitvami različnih instanc na upravnem sodišču, vendar se število rešenih upravnih zadev po padcu leta 2021 ponovno dviguje," so navedli.

Sodni postopki s področja korupcije se daljšajo, s področja pranja denarja se krajšajo

Glede alternativnega reševanja sporov se Slovenija uvršča na 10. mesto, kar ministrstvo označuje kot dobrodošlo. Medtem trajanje sodnih postopkov s področja korupcije predstavlja dodaten izziv, saj od vseh držav EU-ja tovrstni postopki trajajo najdlje v Sloveniji in zaznati je trend podaljševanja postopkov. Se pa krajšajo sodni postopki s področja pranja denarja, vseeno pa Slovenija tudi v tem segmentu spada med države, ki se uvrščajo na konec lestvice, še kažejo podatki.

Po besedah ministrstva je spodbudna visoka uvrstitev Slovenije na področju kolektivnega varstva pravic potrošnikov.

Po besedah ministrstva ostaja ključna prioriteta dostopnost do pravosodja. "Prizadevamo si ohranjati dostopnost z različnimi ukrepi, vključno z brezplačno pravno pomočjo in razumnimi sodnimi stroški. Kljub temu visoki sodni stroški še vedno predstavljajo oviro za osebe, ki živijo pod pragom revščine," so navedli.

Vlaganje v infrastrukturo, informacijske rešitve

Poudarili so tudi povečana vlaganja v sodno infrastrukturo, vpeljavo digitalnih rešitev za izboljšanje dostopa do sodnih informacij in poenostavitev upravljanja primerov. "Kljub napredku pa še vedno obstaja prostor za izboljšave pri popolni uporabi digitalnih orodij v vseh sodnih postopkih," ugotavlja ministrstvo. Slovenija se glede uporabe digitalnih tehnologij predvsem glede poslovanja s strankami uvršča večinoma v spodnjo polovico držav članic.

Glede tega na ministrstvu napovedujejo nabave videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za lažje izvajanje sodnih postopkov. Ministrstvo načrtuje tudi izdelavo informacijske rešitve za podporo procesu overjanja listin na ministrstvu. Za potrebe državnega tožilstva bo vzpostavljeno pametno informacijsko orodje, ki bo državnim tožilcem omogočalo enostavno in hitro odločanje, prav tako je v načrtu vzpostavitev sistema zelene sejne sobe za poslovanje tožilstva, kar predstavlja e-komunikacijo, delo na daljavo, opremljenost sejnih sob na državnem tožilstvu z videokonferenčnimi sistemi ipd. "V izvajanju je tudi projekt vzpostavitve sodobnega sistema za e-izobraževanje in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju," so navedli na ministrstvu.

Dodali so še, da si Slovenija prizadeva tudi za ohranjanje in izboljšanje neodvisnosti svojega sodstva, posebno pozornost pa namenja otrokom prijaznemu pravosodju.