Predčasno lahko svoj glas oddate na skoraj 60 voliščih. Foto: BoBo

Na evropskih volitvah je Slovenija ena sama volilna enota. To pomeni, da bodo vsi volivci v roke dobili enako glasovnico. Na njej je 14 list in 103 kandidati. Glasuje se za listo, pri čemer je mogoče enemu kandidatu z liste podeliti tudi prednostni glas.

Neveljavne bodo glasovnice, na katerih bo obkroženih več list. Volivci včasih na glasovnico tudi kaj pripišejo. Takšne glasovnice so veljavne, če je le iz njih mogoče jasno razbrati voljo volivca.

Tudi v novem sklicu bo imel evropski parlament (vsaj na začetku) 751 članov. Osem od teh jih bo iz Slovenije. Foto: Reuters

Do srede rok za prijavo za posebne oblike glasovanj

Volivci, ki jih v nedeljo ne bo v kraju stalnega prebivališča, lahko še do jutri svoji okrajni volilni komisiji ‒ to je na sedežu upravne enote, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče ‒ sporočijo, da bi radi glasovali na posebnih voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča ‒ to je na voliščih OMNIA. Takšno sporočilo lahko volivec odda tudi prek portala e-Uprava. Enako velja za volivce, ki bi v nedeljo radi glasovali na domu, saj zaradi bolezni ne morejo na volišče.

Splošno glasovanje bo v nedeljo med 7. in 19. uro potekalo na 3.005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, pa tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Katerim kandidatom je uspelo prepričati volivce, bo znano v nedeljo pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Na izide bo treba počakati vse do 23. ure, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v EU-ju.

Začelo se je predčasno glasovanje