Informativne izračune bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, pozneje pa še za uveljavljanje pravice do državne štipendije.

Prvi informativni izračuni bodo s 1. julijem izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca.

Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti. Ta bo imel enako vsebino in bo vročen enako kot odločbe za pravice iz javnih sredstev.

Na informativni izračun je mogoč tudi ugovor, o katerem bo odločal center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve, ministrstvo pa je na svoji spletni strani pripravilo tudi predlog ugovora.

Ministrstvo je na svoji spletni strani zapisalo, da se pri informativnem izračunu pravica začne izvajati z dnem odpreme informativnega izračuna, vloženi ugovor pa ne zadrži izvajanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo, oseba, ki na informativni izračun ni vložila ugovora, pa nima pravice do pritožbe.