Izjava o odklonitvi cepljenja se vloži v zdravstveno dokumentacijo in vpiše v register cepljenja. Foto: EPA
Izjava o odklonitvi cepljenja se vloži v zdravstveno dokumentacijo in vpiše v register cepljenja. Foto: EPA
Dojenček
Obvezno cepljenje se lahko opusti zaradi zdravstvenih razlogov, to je alergije na sestavine cepiva, resnega nezaželenega učinka cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva ali bolezni, ki je nezdružljiva s cepljenjem, ali pa, kar je novost, iz osebnih razlogov. Foto: EPA
Primož Verbič
Primož Verbič, predsednik društva SVOOD je prepričan, da starše v cepljenje silijo tudi pritiski okolice, ki necepljenje označuje kot neetično, če ne celo nemoralno. Prepričan je, da je treba staršem postreči s celovitimi informacijami, ki jih zdaj nimajo, in na podlagi teh se bodo odločili za ali proti cepljenju svojih otrok. Foto: RTV SLO
Cepljenje v rokah staršev
Dr. Kraigherjeva o cepljenju otrok

Odklonitev na lastno odgovornost
Odklonitev obveznega cepljenja iz osebnih razlogov predvideva podpis izjave, v kateri oseba med drugim potrjuje, da odločitev sprejema na lastno odgovornost in da se odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahevkom. Zdravnik mora obvestiti osebo o vseh morebitnih posledicah takšne odločitve in možnosti spremembe odločitve.

V primeru izbruha oz. epidemije, ki pomeni tveganje za javno zdravje, mora necepljena oseba upoštevati vse ukrepe in omejitve v skladu z zakonom. Marija Seljak, generalna direktorica direktorata za javno zdravje, je za MMC povedala, da so se na ministrstvu za zdravje s predlagano ureditvijo želeli približati ureditvi evropskih držav. Večina jih obveznega cepljenja ne pozna, izjema so nekdanje socialistične države. Prisilno cepljenje v nasprotju z voljo staršev že zdaj praktično ni mogoče, odločitev o opustitvi cepljenja pa naj bi potekala v komunikaciji z zdravnikom.

Obvezno cepljenje proti devetim boleznim
Predlog zakona sicer pravi, da se obvezno cepljenje izvaja zaradi preprečevanja in obvladovanja določenih nalezljivih bolezni, ki pomenijo veliko grožnjo za zdravje posameznika in večjega števila otrok. Obvezno je cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hemofilusu influence b, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B, v primeru grožnje pa tudi proti drugim nalezljivim boleznim. Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora osebo, ki se cepi, pred cepljenjem temeljito seznaniti z namenom cepljenja, s pričakovanimi koristmi, postopkom in z možnimi neželenimi učinki.

Dr. Alenka Kraigher, predstojnica centra za nalezljive bolezni pri inštitutu za varovanje zdravja, je za MMC povedala, da je cepljenje varno tako, kot vsako drugo zdravilo, in da odločitve o tem ne gre prepustiti le staršem. Meni, da starši nimajo dovolj informacij za tovrstno odločitev, ampak so za to pristojni pediatri, ki spremljajo otrokov razvoj. Kraigherjeva je prepričana, da je cepljenje za zdravje populacije zelo pomembno.

SVOOD: Predlog zakona je pozitiven kompromis
Primož Verbič, predsednik Društva za svobodo odločanja, je za MMC povedal, da je del predloga zakona o nalezljivih boleznih, ki se nanaša na pravico do odklonitve cepljenja, v takšni obliki dober kompromis in v tem smislu je njihov odziv pozitiven. Poudaril je, da SVOOD ne nasprotuje cepljenju, ampak le zagovarja svobodo do izbire zanj, zato bi bil zanj popolnoma sprejemljiv le zakon, ki daje pacientu popolno svobodo pri odločanju o vseh posegih v svoje telo, tudi o cepljenju.

O sebi mora odločati pacient in ne zdravnik
Verbič je dejal, da bi moral zakon govoriti tudi o odgovornosti zdravnikov, ki bi morali odgovorjati za morebitne posledice zaradi cepljenja. Opozoril je namreč, da zdravniki, čeprav jih k temu zavezuje zakon, v praksi pacientov ne informirajo o posledicah posegov in alternativah, ki so na voljo. Zdravnik, ki bi bil zakonsko odgovoren, bi starše dosledno poučil o vseh želenih in neželenih posledicah cepljenja, s tem pa bi se povečal nadzor nad postopki, kar je pri tako občutljivih subjektih, kot so otroci, še posebej pomembno, je povedal Verčič.

Prepričan je, da ima medicina do cepljenja egocentrično, avtoritarno držo, ki v smislu "cepiti se je obvezno, tako pač je", sili starše, da se temu podrejajo. Še bolj kot cepljenje je problematična absolutna domena odločanja v rokah zdravnikov. Ta bi morala biti v rokah pacienta, je prepričan Verbič.

Cepljenje v rokah staršev
Dr. Kraigherjeva o cepljenju otrok