Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Če so upravičenci v preteklosti vlogo običajno oddali jeseni, letos za pomoč prosijo že poleti. Glavni razlog, da zaprošajo prej, so napovedane višje cene kuriv.

"Na CSD-ju opažamo porast vlog za izredno denarno socialno pomoč, predvsem za namen kritja stroškov ogrevanja. Vlagatelji nove vloge oddajo že poleti. Vsi se bojijo višjih cen energentov," pravi Sabina Ranc s koroškega CSD-ja.

Podobno je v Posavju, kjer je vlog za izredno denarno socialno pomoč za okoli deset odstotkov več kot lani.

"Jeseni pričakujemo še večje povpraševanje. Bliža se šolsko leto, na nas se obračajo posamezni starši, v ospredju je skrb za nabavo kurjave," pravi direktorica CSD-ja Posavje Marina Novak Razbelj.

"Glede na trend v prvi polovici letošnjega leta lahko napovemo, da se bo število izrednih denarnih pomoči bistveno povišalo, saj povprašujejo po informacijah za izredne denarne pomoči zaposleni, ki se v preteklosti zanje niso zanimali," pa je o tem, kaj bo jeseni, povedala direktorica CSD-ja Primorsko-Notranjska Kristina Zadel Škrabolje.

Tudi na Celjskem povečano število vlog pričakujejo jeseni. Težave pa so že zaradi visokih cen prehranskih izdelkov.

"Naši uporabniki že opozarjajo, da se je vse podražilo in da bo zelo težko shajati z denarno socialno pomočjo," je pojasnila direktorica CSD-ja Celje Olga Bezenšek Lalić

Zaradi navedenega uporabnike napotujejo po pomoč na nevladne, humanitarne organizacije. Prav tako posamezne občine pomagajo z enkratnimi denarnimi pomočmi. Novembra je pričakovati tudi državni draginjski dodatek.