Koroški prizor z začetka avgusta. Foto: BoBo
Koroški prizor z začetka avgusta. Foto: BoBo

Do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav in plazov so – ne glede na njihov materialni položaj – upravičene samske osebe ali družine, ki jim je zaradi poplav in plazov nastala škoda. Pravna podlaga za izredno denarno socialno pomoč, ki se bo izplačevala kot solidarnostna pomoč, je opredeljena v zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Na štirih enotah Centra za socialno delo (CSD) Koroška so do danes (četrtek) prejeli 703 vloge za izplačilo te solidarnostne pomoči, od tega največ iz občin Mežiške doline, in sicer 480, preostalo pa iz občin iz Dravske in Mislinjske doline. "Prva izplačila bodo na začetku oktobra, izdanih je 127 odločb s skupnim finančnim učinkom okoli 331.957,23 evra," je navedel direktor CSD-ja Koroška Tadej Poberžnik.

Pričakuje, da se bo hitrost postopkov še povečala z nadgradnjo informacijskega sistema, ki bo prilagojen interventnemu zakonu. "Ocenjujemo, da se bo znesek izplačil še bistveno povečal, o končni številki ne moremo govoriti, bo pa ta zagotovo visoka," je dodal.

Sorodna novica Kako do izredne socialne denarne pomoči za prizadete v poplavah?

Kaj določa zakon

Izredna denarna socialna pomoč znaša največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več, kot znaša višina škode, nastale zaradi poplav in plazov.

Interventni zakon ne predvideva roka za vložitev vloge za solidarnostno pomoč, določa pa, da ukrep pravice do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav in plazov traja od 4. avgusta do 31. decembra letos.

Prav tako zakon določa skrajni rok za predložitev dokazil o nastanku škode in o njeni višini, in sicer do 30. junija 2024. Do tega roka morajo upravičenci do izredne denarne socialne pomoči pristojnemu CSD-ju predložiti dokazila o nastanku škode in o njeni višini.

Če upravičenec tega ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da škoda ni nastala oz. da je znašala manj kot višina prejete izredne denarne socialne pomoči, se šteje, da je pomoč prejel neupravičeno in jo je dolžan vrniti, je med drugim zapisano v zakonu.