Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Samska oseba bo lahko prejela največ 4.900 evrov, štiričlanska družina največ 11.400 evrov, par brez otrok pa največ do 7.600 evrov. Izredna denarna pomoč ni vračljiva oziroma podvržena dedovanju. Zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki drugače niso socialno ogroženi. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ne ugotavlja.

Sorodna novica Kako do izredne socialne denarne pomoči za prizadete v poplavah?

"Za pomoč bodo lahko zaprosili vsi, ki so jim poplave in plazovi povzročili škodo tako na nepremičninah kot na premičninah. Torej tisti, ki so izgubili prebivališče, kot tisti, ki jim je zalilo kleti in jim je povzročilo škodo," je povedala predstavnica ministrstva za delo Barbara Goričan.

Vlogo morajo upravičenci oddati do konca letošnjega leta, dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti centru za socialno delo do 30. junija 2024. Datumi izplačila pomoči še niso znani. Odgovorni sporočajo, da bodo sredstva izplačana predvidoma konec tega meseca.

"Na ministrstvu smo si v zadnjih dneh intenzivno prizadevali za nadgradnjo informacijskega sistema, ta je izredno kompleksen in smo veliko napora vložili skupaj z izvajalci, da bi bil informacijski sistem nadgrajen in pripravljen za izvedbo do konca septembra. Težko rečem točni dan izplačila, čakamo na konkretne povratne informacije, si pa zelo prizadevamo, da bo to čim prej," je pojasnila Goričanova.

Pri vseh, ki so že uveljavljali in prejeli izredno denarno pomoč ter so utrpeli škodo, višjo od dodeljene pomoči, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do 7-kratnega minimalnega dohodka, a ne več, kot je višina nastale škode oz. višine, navedene na vlogi.