Za te štipendije je zagotovljenih 3,6 milijona evrov. Vlogo bodo lahko oddali od 15. junija do 20. septembraFoto: SPSŠB-Ljubljana

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa. Prejemali jo bodo celotno obdobje šolanja in lahko tudi hkrati z državno štipendijo.

Nabor deficitarnih poklicev ostaja isti kot za šolsko leto 2018/2019 in vključuje 21 poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar.

Za izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti je določen program ekonomski tehnik. Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik.

Merilo je uspeh
Če bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Ni vplival na dohodnino in otroški dodatek

Sicer prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine in če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.