Foto: Reuters
Foto: Reuters

Prepričan je, da nikogar ni verbalno napadel, pač pa je šlo za izmenjavo mnenj.

Novinarka in snemalec sta njegovo posredovanje opredelila kot pritisk na svoje delo.

Na odziv Iztoka Morija se je odzvalo tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki po vnovični presoji argumentov obeh strani ugotavlja, da se je prenaglilo s tem, ko je opozorilo na ravnanje direktorja občinske uprave Morija v istem odzivu, kot je opozorilo in obsodilo napad na ekipo RTV Slovenija, ko je neznani storilec v Ljubljani najprej verbalno grozil, nato pa grožnjo tudi uresničil in izpustil zrak iz gum na vozilu snemalne ekipe. S tem je bilo razumeti, da so vsi odzivi na enaki ravni, kar seveda ne drži.

V društvu dopuščajo možnost, da je do različnega gledanja na dogajanje, ki ga izražajo novinarka in snemalec ter direktor občinske uprave, prišlo med drugim tudi zaradi obremenjenosti in napetosti, ki nastaja tako na strani tistih, ki se borijo z zdravstveno krizo, kot med novinarji, ki se v tem času, ko so marsikatera vrata zaprta, trudijo iskati relevantne informacije in po najboljših močeh obveščati javnost, zraven pa so deležni groženj in fizičnih ter verbalnih napadov na terenu in na družbenih omrežjih.

V društvu še pozivajo vse, naj se v teh za vse strani obremenjujočih časih vzdržijo vsakršnih neprimernih odzivov in morebitnih verbalnih ali drugih napadov.