V 20 letih je ITF izvedel več kot 3.150 projektov, zbral več kot 430 milijonov ameriških dolarjev, očistil 148 kvadratnih kilometrov ozemlja, onesnaženega z minami, ter 1.303 žrtvam min omogočil rehabilitacijo. Foto: BoBo
V 20 letih je ITF izvedel več kot 3.150 projektov, zbral več kot 430 milijonov ameriških dolarjev, očistil 148 kvadratnih kilometrov ozemlja, onesnaženega z minami, ter 1.303 žrtvam min omogočil rehabilitacijo. Foto: BoBo

ITF je ustanova, ki je zdaj dejavna v več kot 17 državah, med drugim v Kirgiziji, Afganistanu, Libanonu, BiH-u, Srbiji, Črni gori, Albaniji, Libiji, državah Ecowas (gospodarska skupnost zahodnoafriških držav), na Kavkazu in v Kolumbiji.

Naziv Ustanovi za krepitev človekove varnosti (ITF) omogoča sodelovanje na področju humanitarnih aktivnosti Evropske unije. Gre za prvo slovensko organizacijo s takšnim nazivom in dvanajsto v Evropski uniji. ITF deluje v več kot sedemnajstih državah na področju čiščenja minskih polj in pomoči žrtvam min ter eksplozivnih ostankov vojn.

Direktorju ITF-ja je Tomažu Lovrenčiču je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič simbolno predal pismo komisije o podelitvi naziva specializirane agencije držav članic (MSSA). Stančič je ob tem dejal, da je podelitev naziva tudi jasno priznanje uspeha dosedanjega dela ITF.

Hitro ukrepanje je izredno pomembno
Status ustanovi odpira široke možnosti za izvajanje humanitarnih projektov Evropske unije. Kot je pojasnil Stančič, bo lahko ITF tako hitreje prišel do financiranja svojih projektov.

"Vemo da je hitrost pri katastrofah in humanitarni pomoči zelo pomembna, da se čim prej odzovemo, na ta način bodo lahko prišli do pomoči, ki jo potrebujejo, hitreje," je dodal o hitrejših postopkih financiranja.

Begunci se na območja, polna min, ne morejo vrniti
Lovrenčič je pojasnil, da bodo sredstva uporabili za delovanje ITF-ja v 17 državah, kjer so že operativni, in pa tudi v drugih. Kot je dodal, je treba pomagati očistiti min tudi države izvora, saj se begunci ne morejo vrniti na območja, ki so polna min.

Postopek pridobitve statusa MSSA je bil zahteven in dolgotrajen, saj je potekal več let. Pri dodelitvi statusa ITF-ju je bila Evropska komisija še posebno pozorna na finančno upravljanje in finančne rezultate, na obseg delovanja na področju humanitarnega čiščenja min in krepitve človekove varnosti ter na dejstvo, da ITF prihaja iz Slovenije, države članice s poudarjeno in aktivno humanitarno dejavnostjo.

.
Opozoril je, da je število incidentov, povezanih z minami in eksplozivnimi ostanki vojn, spet poraslo, se početverilo, na več kot 8.200 incidentov na leto, od tega jih je bilo 2.200 s smrtnim izidom. "Te grozne številke zahtevajo ukrepanja. Ta minska polja se ne bodo očistila sama od sebe, te žrtve min si ne morejo pomagati same," je dejal.

ITF je ustanova, ki je zdaj dejavna v več kot 17 državah, med drugim v Kirgiziji, Afganistanu, Libanonu, BiH-u, Srbiji, Črni gori, Albaniji, Libiji, državah Ecowas (gospodarska skupnost zahodnoafriških držav), na Kavkazu in v Kolumbiji.

ITF postal specializirana agencija držav članic
ITF postal specializirana agencija držav članic