Problematika nasilja nad starejšimi zahteva celosten odziv na različnih področjih, so ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi pozvali Združeni narodi. Foto: Pixabay

Zveza društev upokojencev Slovenije se v svojem socialnovarstvenem programu Starejši za starejše, ki ga izvaja 3.500 prostovoljcev iz društev upokojencev po vsej Sloveniji, srečuje s številnimi težavami starejših. Tako denimo otroci svojim ostarelim staršem omejujejo pravico do socialnih stikov in jim ne pomagajo pri vsakodnevnih opravilih.

Politika mora po pozivu ZDUS-a zagotoviti, da se znova vzbudi spoštovanje do starejših. Zagotoviti jim mora orodja, ki jim bodo omogočala dostojno, samostojno in neodvisno življenje. Po njihovem opozorilu morajo imeti dostop tako do dela in ustreznih bivalnih razmer kot tudi do kulture in gibanja. Nujne so boljša dostopnost in dosegljivost zdravstvenih storitev ter storitev dolgotrajne oskrbe, ki jo je treba končno sistemsko urediti, so pozvali. Pri tem je treba po njihovih besedah temeljiti na široko zasnovani solidarnosti med premožnejšimi in socialno prikrajšanimi.

Patronažne sestre opažajo, da domače okolje ni vedno prijazno do starejših

S problematiko se srečujejo tudi v zbornici zdravstvene in babiške nege – zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Njihova delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je kot pomoč pri obravnavi nasilja nad starejšimi letos pripravila priporočila za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad starejšo osebo v družini. Patronažne sestre, ki neposredno vstopajo v bolnikovo domače okolje, ugotavljajo, da to okolje ni vedno prijazno niti do njih niti do starejšega člana družine.

O nasilju nad starejšimi, s katerim se spopadajo tako v nerazvitih kot v razvitih državah, vemo premalo, čeprav naj bi bil po zadnjih statističnih podatkih eden od šestih starejših žrtev katere izmed oblik zlorabe. To je več od prejšnjih ocen, zaradi staranja prebivalstva pa naj bi se razmere v prihodnje še poslabšale, so opozorili Združeni narodi. Glede na zadnje podatke o ekonomskem nasilju pa naj bi v svetu od pet do deset odstotkov starejših doživljalo eno izmed oblik tovrstnega nasilja.

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. junij razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi leta 2011, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi.