Dodatek bo prejelo 29.877 družin, v ta namen pa bo izplačanih 13,1 milijona evrov, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Foto: Pixabay
Dodatek bo prejelo 29.877 družin, v ta namen pa bo izplačanih 13,1 milijona evrov, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Foto: Pixabay

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenec je eden od staršev pod pogojem, da imajo otroci in eden od staršev skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Dodatek za veliko družino je bil letos usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin, zato ga bodo upravičenci za letošnje leto prejeli v omenjeni višini, ki je že usklajena. Tak dodatek bodo prejeli ne glede na to, kakšen znesek je izpisan na odločbi za letos.