Kot so sporočili s pravosodnega ministrstva, je državno odvetništvo v letu 2021 prejelo skupno 44.850 zadev, kar je 7,97 odstotka več kot v letu 2020. Skupno pa je imelo v delu 92.006 zadev, kar je 7,91 odstotka več kot leto prej, ko je imelo v delu 85.258 zadev.

Največji porast novih zadev državno odvetništvo je v nepravdnih zadevah (26,14 odstotka), sledijo civilnopravne in gospodarske zadeve, kjer je porast 10,25-odstoten, ter upravne zadeve, kjer je porast novih zadev 0,24-odstoten. V vseh drugih vrstah zadev, ki se obravnavajo na državnem odvetništvu, pa je letni pripad zadev manjši kot prejšnje leto.

Kot še sporočajo z ministrstva za pravosodje, je bilo delo državnega odvetništva lani usmerjeno v prenovo poslovnih procesov in priprave za vzpostavitev novih vpisnikov kot dveh pomembnih strateških ciljev organa.