Pisca pisma dodajata, da so v DS-ju pripravljeni podpreti spremembe sistemskega zakona s področja lokalne samouprave, ki bi prispevale k racionalizaciji postopka združevanja občin. Foto: Krajevna skupnost Mirna
Pisca pisma dodajata, da so v DS-ju pripravljeni podpreti spremembe sistemskega zakona s področja lokalne samouprave, ki bi prispevale k racionalizaciji postopka združevanja občin. Foto: Krajevna skupnost Mirna
Blaž Kavčič
V državnem svetu so bili pred odločanjem o odložilnem vetu na omenjeni zakon pred veliko dilemo, še navajata Kavčič in Kekec, "saj smo se zavedali, da v primeru njegovega sprejetja vplivamo tudi na občino Mirna in občino Sveti Jurij, vendar je na koncu prevladalo prepričanje, da bi ustanovitev občine Ankaran škodila interesom Luke Koper". Foto: MMC RTV SLO

V pismu sta Kavčič in državni svetnik Bojan Kekec, sicer predstavnik interesov 14. volilne enote, spomnila, da državni svet že marca ni podprl predloga za začetek postopka ustanovitve omenjenih občin in je državnemu svetu predlagal pripravo celovite rešitve preoblikovanja Mestne občine Koper, ki bo sledila odločbam ustavnega sodišča.

Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pa je 29. marca podprla vladni predlog novele zakona o ustanovitvi novih občin v delu, ki se nanaša na ustanovitev občine Mirna ter preimenovanje občine Sveti Jurij, istočasno pa predlagala, da se iz predloga zakona črta določba o ustanovitvi Občine Ankaran. Ker ta predlog v DZ-ju ni bil upoštevan, je DS na predlog skupine državnih svetnikov sprejel odložilni veto na navedeni zakon.

Razprava osredotočena na občino Ankaran
"Na tem mestu želiva poudariti, da je bila razprava v državnem svetu ves čas osredotočena na občino Ankaran, glede občine Mirna pa je državni svet v svoji zahtevi, da državni zbor ponovno odloča o zakonu, poudaril pozitivno mnenje občinskega sveta občine Trebnje in visoko izraženo referendumsko voljo volivcev," navajata.

DS lahko le zahteva ponovno odločanje o zakonu
Ker DS z izglasovanjem veta lahko od DZ-ja zahteva zgolj ponovno odločanje o zakonu, nima pa možnosti, da bi zakon popravil, je DS zaradi nasprotovanja ustanovitvi občine Ankaran "žal posegel tudi v postopek ustanovitve občine Mirna".

Zaradi tega si v DS-ju prizadevajo za uvedbo četrte stopnje zakonodajnega postopka, v kateri bi DZ sporni zakon lahko spremenil ali dopolnil "in tako ne bi bil več postavljen pred dilemo, ali pritrditi argumentom državnega sveta in zavrniti ves zakon zaradi enega spornega člena ali pa potrditi zakon s spornim členom vred".

V državnem svetu so bili pred odločanjem o odložilnem vetu na omenjeni zakon pred veliko dilemo, še navajata Kavčič in Kekec, "saj smo se zavedali, da v primeru njegovega sprejetja vplivamo tudi na občino Mirna in občino Sveti Jurij, vendar je na koncu prevladalo prepričanje, da bi ustanovitev občine Ankaran škodila interesom Luke Koper".

DS pripravljen podpreti racionalizacijo postopka združevanja občin
Obenem podpisnika v pismu pozdravljata načrtovano združitev območja Krajevne skupnosti Mirna z občinama Šentrupert in Mokronog-Trebelno v novo Občino Mirenska dolina. Ob tem poudarjata, da je veljavna ureditev vprašanja združevanja ene ali več občin z delom območja druge občine "zelo nejasna in bi jo kazalo določneje opredeliti v smeri poenostavitve postopka združevanja občin".

Dodajata, da so v DS-ju pripravljeni podpreti spremembe sistemskega zakona s področja lokalne samouprave, ki bi prispevale k racionalizaciji postopka združevanja občin.