Dušan Vučko je bil na položaj direktorja službe Državne volilne komisije (DVK) za prvo petletno obdobje imenovan leta 2011 ter nato še leta 2016. Drugi petletni mandat mu poteče 9. avgusta. Foto: BoBo
Dušan Vučko je bil na položaj direktorja službe Državne volilne komisije (DVK) za prvo petletno obdobje imenovan leta 2011 ter nato še leta 2016. Drugi petletni mandat mu poteče 9. avgusta. Foto: BoBo

Člani Državne volilne komisije so soglašali, da direktor Dušan Vučko delo opravlja uspešno in da služba, ki jo vodi, odlično deluje. V razpravi pa so izpostavili skrb, kako zagotoviti kontinuiteto strokovnega dela, ki ga opravlja služba. Njeno brezhibno delovanje je namreč nepogrešljivo za nemoten in legitimen potek volitev. Za kakovostno delo pa je glede na njegove specifike nujno, da se vanj posameznik vpelje v daljšem časovnem obdobju oz. pridobi izkušnje s sodelovanjem pri izvedbi volitev.

Ker pa bo leta 2026, ko se bo Vučku iztekel novi mandat, pogoje za upokojitev izpolnila tudi pomočnica direktorja službe, katere delo so prav tako pohvalili, je bila izražena bojazen, da bi lahko nastala v strokovnem delu vrzel. In čeprav gre kadrovsko vitkost službe – po Vučkovih navedbah je poleg njega v službi še šest sodelavk – po eni strani pohvaliti, pa bi morda v prihodnje kazalo razmisliti tudi o njeni okrepitvi, je bilo slišati v razpravi.

Novi mandat namerava izpeljati do konca in končati projekte

Vučko, ki bo že v letošnjem letu izpolnil pogoje za upokojitev, je zagotovil, da namerava novi mandat oddelati do konca, če mu bo le služilo zdravje. Kot je pojasnil, je k izpolnitvi pogojev za upokojitev prispevalo tudi to, da je nekaj časa delal v policiji in imel beneficiran delovni staž. Če pa bi se čez čas odločil za odhod, to ne bi bilo med volitvami, komisijo pa bi obvestil dovolj zgodaj, da se izpeljejo vsi postopki za javni natečaj za novega direktorja službe.

Končati želi že začeto delo. Med drugim je omenil projekt enotnega informacijskega sistema podpore volitvam in referendumom, ki je v izdelavi in za katerega pričakujejo, da bo končan do konca leta. Sicer pa bo prihodnje leto t. i. volilno leto, ko bodo parlamentarne volitve, volitve predsednika republike, volitve v državni svet in tudi lokalne volitve.

Sklep o ponovnem imenovanju Vučka so poleg predsednika DVK-ja podprli še štirje člani, eden je zaradi pomislekov glede zagotavljanja kontinuitete strokovnosti glasoval proti.