DVK bo preštel še glasove iz tujine. Foto: BoBo
DVK bo preštel še glasove iz tujine. Foto: BoBo

Volivci v tujini so morali glasovnice na pošto oddati do 9. junija do 19. ure, ko so se zaprla volišča.

Volivci, ki stalno prebivajo v tujini, torej izseljenci, so volilno gradivo za evropske volitve prejeli po uradni dolžnosti. V posebni volilni imenik je vpisanih 106.116 volivcev iz tujine.

Če so izseljenci želeli v tujini glasovati po pošti tudi za referendume, pa so morali to do 24. maja posebej sporočiti Državni volilni komisiji (DVK). Brez predhodne prijave pa so lahko na dan glasovanja glasovali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije, kjer je bilo vzpostavljeno volišče.

Volivci, ki so bili na dan glasovanja začasno v tujini, so morali za oba načina glasovanja sporočiti DVK-ju. Za glasovanje na evropskih volitvah je bilo oddanih 563 vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 510 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Za glasovanje na posvetovalnih referendumih je bilo oddanih 830 vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 582 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

DVK bo zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja ugotavljal tudi izid glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, kjer je glas oddalo manj kot deset volivcev.

Ko bodo znani končni izidi evropskih volitev in referendumskih glasovanj, bo DVK pripravil zapisnik o ugotovitvi izida ter ga objavil v uradnem listu.