Strokovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta bo skušala poiskati soglasje o predlogu. Foto: BoBo/Borut Živulović
Strokovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta bo skušala poiskati soglasje o predlogu. Foto: BoBo/Borut Živulović

Sindikati pri predlogu zakona zlasti izpostavljajo vprašanje nadomestila za čas odrejene karantene, vprašanje varovalk pred odpuščanjem v zvezi z ukrepom čakanja na delo in vprašanje aplikacije, s katero bo mogoče spremljati posameznikove stike z drugimi in tako preprečevati širjenje covida-19, je povedal Jakob Počivavšek iz sindikalne konfederacije Pergam.

Na petkovi seji so dosegli soglasje k spremembam in dopolnitvam pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ni pa bilo enotnega mnenja glede nekaj predlogov novel DS-ja oz. opozicije, in sicer novel zakonov o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je povedal.

Na pobudo sindikalne strani so po Počivavškovih besedah sklenili še, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne postopek za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela, ki se nanaša na delo od doma in je začela veljati leta 2000. Akt ne ureja le položaja delavcev v rednem delovnem razmerju, ki delajo od doma, ampak tudi položaj tistih, ki niso v rednem delovnem razmerju, a so v odvisnem razmerju do delodajalca. Zagotavlja standarde, ki morajo biti v tem primeru spoštovani.

V Gospodarski zbornici Slovenije so navedli, da današnje seje sveta ne bodo komentirali.