Foto: BoBo

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je dejal, da odločitev o izbiri srednje šole in fakultete zagotovo ni lahka, zato je prav, da učenci in dijaki dobro premislijo, kam jih vleče. "Prav je, da je to njihova lastna odločitev in želim jim, da se bodo odločali v skladu s svojimi željami in pričakovanji," je navedel.

Informativni dan bodoče gimnazijke

"Čeprav gre za pomembno odločitev in velik korak na poti odraščanja, pa naj ta odločitev ne bo preveč stresna za vse tiste, ki morda še ne vedo, kam bi se usmerili. Izobraževalni sistem namreč tudi v nadaljevanju omogoča veliko možnosti različne izbire in morebitne zamenjave smeri. Zato le pogumno novim izzivom naproti," je še zaželel bodočim dijakom in študentom.

Informativni dnevi še jutri

Na informativnih dnevih, ki bodo še jutri potekali na vseh srednjih šolah, v dijaških domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in na akademijah, se bodo bodoči dijaki in študentje podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi študija in študijskimi razmerami, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Fakultete odprle svoja vrata

Nekateri visokošolski in višješolski zavodi pa organizirajo celo več informativnih dni ter individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo prejeli na prvem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega oz. višješolskega zavoda.

Osnovno šolo letos zaključuje 17.684 učencev in učenk, srednjo šolo pa 19.639 dijakinj in dijakov. Učenci bodo lahko kandidirali na 23.702 vpisni mesti na srednjih šolah. Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za prihodnje šolsko leto je 2. april.

Dijaki bodo lahko kandidirali na 11.719 vpisnih mest v višjih šolah ter na 18.632 mest v 1. letnik rednega in izrednega študija. Prvi prijavni rok za vpis se je sicer že začel v torek. V okviru informativnih dni bodo tudi dnevi odprtih vrat študentskih in dijaških domov.

Šole in fakultete odprle svoja vrata