Srečanja s predsednikom vlade Robertom Golobom so se udeležili člani Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKos), to so Zveza društev upokojencev Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Foto: Vlada RS
Srečanja s predsednikom vlade Robertom Golobom so se udeležili člani Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKos), to so Zveza društev upokojencev Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Foto: Vlada RS

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba so na sestanku s predstavniki organizacij, ki zastopajo interese mladih in starejših v Sloveniji, odprli več zanimivih tem, "tudi razprava je bila konstruktivna", je poudaril v izjavi za javnost po sestanku. Med najbolj perečimi tematikami je med drugim poudaril vprašanje štipendij za mlade, pričakovanja upokojencev glede usklajevanja pokojnin, pa tudi vprašanje duševnega zdravja mladih, ki po mnenju Goloba zahteva takojšnje in odločno ukrepanje.

Predsednik vlade verjame, da sestanek "nikakor ni bil zadnji", na sestanku pa se je po njegovem tudi jasno pokazala želja, da mladi in starejši vprašanja naslavljajo skupaj. "To je tudi eden od razlogov, zakaj je v novem zakonu o vladi predvideno ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost. Na sestanku se je jasno pokazala tudi želja, da se obstoječi urad za mladino razširi v urad za medgeneracijsko solidarnost in da se znotraj enega urada naslavljajo vprašanja," je poudaril Golob.

Udeleženci sestanka so se dogovorili tudi o oblikovanju delovnih skupin, ki bodo med drugim reševale vprašanja štipendij, usklajevanje pokojnin in duševnega zdravja mladih.

Sušnik digitalne bone za starejše označil za "strel v prazno"

Med tematikami, ki so najpomembnejše za starejše, je Sušnik poudaril gmotni položaj upokojencev, skrb za zdravstvo, e-oskrbo in digitalizacijo. Foto: Vlada RS
Med tematikami, ki so najpomembnejše za starejše, je Sušnik poudaril gmotni položaj upokojencev, skrb za zdravstvo, e-oskrbo in digitalizacijo. Foto: Vlada RS

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je na sestanku navedel več vprašanj, med drugim, kako premostiti inflacijo pri upokojencih z zelo nizkimi pokojninami. Sušnik si želi tudi izrednega usklajevanja pokojnin in da se pogovarjajo o draginjskem dodatku za upokojence. Na srečanju so govorili tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi in o digitalnih bonih za starejše, ki jih je Sušnik označil za "strel v prazno". Izobraževanj, ki so pogoj za unovčenje digitalnega bona, se bo namreč lahko udeležilo le nekaj tisoč upokojencev, zato je po mnenju Sušnika bolje, da se "ta stvar ustavi".

Med tematikami, ki so najpomembnejše za starejše, je Sušnik poudaril gmotni položaj upokojencev, skrb za zdravstvo, e-oskrbo in digitalizacijo. Predlagal je tudi ustanovitev posebnega urada za starejše ali urada za medgeneracijsko solidarnost. Današnji sestanek je bil po njegovi presoji sicer zelo kratek.

Mladi si želijo biti enakovredni partnerji pri iskanju rešitev

Vabila na sestanek so bili veseli tudi v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS). Po besedah predsednice ŠOS-a Marike Grubar si mladi želijo biti enakopravni partnerji pri obravnavi mladinske problematike, zato jih veseli, da so se na sestanku pogovarjali o vseh perečih problematikah in da so dobili občutek, "da nas nekdo posluša in nas jemlje resno", je poudarila.

Med tematikami, ki najbolj zanimajo mlade, je med drugim poudarila področje štipendij, trga dela, bivanjsko oz. stanovanjsko problematiko, pa tudi področje duševnega zdravja. "Problematika duševnega zdravja mladih je obstajala že pred epidemijo covida-19, zato jo je treba ustrezno obravnavati," je dejala.

Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS) so na sestanku z Golobom med drugim poudarili problematiko prekarizacije mladih, se zavzeli za ureditev platformnega dela in dela od doma. Glede stanovanjske problematike pa so poudarili, da se ta širi iz večjih mest v manj poseljena naselja. Po mnenju sveta je zato ključna izpolnitev predvolilne zaveze o gradnji 20.000 javnih neprofitnih stanovanj v večjih mestih, pozneje pa je treba za njihovo gradnjo in obnovo zagotoviti sistemske vire financiranja v vrednosti 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda letno, izhaja iz izjave za javnost, ki so jo po sestanku skupaj objavili MSS, ŠOS, Zdus in Dijaška organizacija Slovenije.

Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije so na sestanku posebej poudarili težave s področij štipendiranja in duševnega zdravja, problematike šolskega sistema in digitalizacije ter naslovili izzive, povezane z zelenim prebojem in ureditvijo javnega potniškega prometa v Sloveniji.

Premier in drugi predstavniki vlade so se v zadnjih mesecih dvakrat sešli s predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe, pred dnevi se je premier srečal tudi s predstavniki invalidskih organizacij.