Generalni direktor Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Generalni direktor Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

"Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, ki je eden o treh reprezentativnih sindikatov javnega zavoda, je za 23. maja 2022 napovedala opozorilno stavko. V vodstvu RTV Slovenija se strinjamo, da je pravica do stavke ustavna pravica, opozarjamo pa, da mora biti izvedena v skladu z zakonodajo in da mora v času stavke javni medijski servis prav tako zagotavljati ustavno pravico − pravico javnosti do obveščenosti," je v odzivu na napoved stavke zapisal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Vodstvo dvomi o zakonitosti stavke

V vodstvu so se po njegovih besedah seznanili s stavkovnimi zahtevami sindikata in ob tem izpostavili nekatere zahteve, ki po njihovem mnenju niso utemeljene in vzbujajo dvom o zakonitosti stavke. "Med njimi je zahteva po odstopu vodstva RTV Slovenija, kot je že smiselno podobno ugotavljalo sodišče pri napovedani stavki v Termoelektrarni Šoštanj. Če bi v nadaljevanju prišlo do tožbe in bi sodišče stavko prepoznalo za nezakonito, bo vodstvo RTV Slovenija prisiljeno ukrepati v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in javne finance," je zapisal generalni direktor.

V sindikatu očitek o domnevni nezakonitosti stavke odločno zavračajo in navajajo, da ga je mogoče razumeti kot pritisk na stavkajoče, kar ne prispeva k reševanju spora in razreševanju stavkovnih zahtev.

Odziv sindikata: Stavkovne zahteve so zakonite

"Spoštovani generalni direktor RTV Slovenija, včerajšnje sporočilo za javnost, v katerem se selektivno opredeljujete do stavkovnih zahtev, tudi s pavšalnim navajanjem sodne prakse, in ga je mogoče razumeti tudi kot pritisk na stavkajoče, ne prispeva k reševanju nastalega spora in razreševanju stavkovnih zahtev. Primera iz sodne prakse, ki ga navajate v tem sporočilu, tudi ni mogoče uporabiti v tem primeru. Stavkovne zahteve, ki jih je z napovedjo stavke 13. maja na vas naslovilo generalno vodstvo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov, so utemeljene in zakonite. Pri tem izpostavljamo, da je po napovedi stavke primarni cilj stavkajočih in vodstva začetek pogajanj za sklenitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Zato vas v skladu z napovedjo stavke ponovno pozivamo k takojšnjemu začetku pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev v skladu z Zakonom o stavki ter pričakujemo predloge terminov za začetek pogajanj," je v odgovoru na odziv vodstva RTV Slovenija zapisala Helena Milinković, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Sorodna novica Novinarji RTV Slovenija zaradi nevzdržnih razmer za 23. maj napovedali stavko. Vodstvo jo obžaluje.

Socialni dialog

Glede stavkovnih zahtev, ki zadevajo ekonomske in socialne pravice delavcev, je Grah Whatmough poudaril, da marsikatero zahtevo že izvajajo in jo podpirajo. "Prav s tem razlogom vodstvo že ves čas vodi dialog s socialnimi partnerji, s katerim želimo izboljšati položaj in status javnega servisa RTV Slovenija in njegovih zaposlenih," je pristavil.

"Spomnimo, vodstvo RTV Slovenija je lani, v prvem letu mandata, izvedlo vrsto dejavnosti za povečanje prihodkov, obvladovanje stroškov dela ter racionalizacijo na vseh preostalih segmentih poslovanja. Kljub vloženemu naporu so se ukrepi zaradi nepričakovane rasti odhodkov, ki so posledica nenadnega in eksponentnega dviga cen energentov ob svetovni energetski krizi in ob nespremenjeni višini RTV-prispevka, izkazali za nezadostne. Vodstvo RTV Slovenija je zato ustanovitelja javnega zavoda že pozvalo k uskladitvi višine RTV-prispevka z rastjo inflacije in naraščajočimi preostalimi stroški, da bi omogočilo nemoteno in kakovostno izvajanje javne službe v polnem obsegu," je navedel Grah Whatmough.

Prizadevanje za avtonomijo

Vodstvo RTV Slovenija si po besedah generalnega direktorja že od začetka nastopa mandata nenehno prizadeva za avtonomijo in neodvisno delovanje javnega medijskega servisa RTV Slovenija, kar jasno določa tudi Zakon o RTV Slovenija, po katerem je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost javnega zavoda. Vodstvo se zato, tako Grah Whatmough, redno odziva na napade javnosti na nekatere zaposlene in ves čas celotno javnost poziva k primerni kulturi dialoga. "Žal pa dogodki zadnjih mesecev, predvsem v predvolilnem času, kažejo, da so interesi po vplivanju na javni zavod RTV Slovenija izjemno veliki. Nekatere politične stranke celo javno zahtevajo menjavo vodstva, kar kaže na neposredni poseg v delovanje javnih zavodov in izrazito nerazumevanje zelo jasne zakonske določitve o neodvisnem in avtonomnem delovanju javnih zavodov," je dejal.

Politika želi podrediti javni zavod

"Tako zaposlene na RTV Slovenija kot tudi domačo in tujo javnost pa bi morala najbolj skrbeti poplava številnih predlogov sprememb zakona o RTV Slovenija, saj kažejo na to, da si politika želi na vsak način in nemudoma podrediti javni medijski zavod. Zavedati se je namreč treba, da sprejemanje novih zakonov – zlasti o največjem medijskem zavodu v državi − lahko hitro vodi v nevarno prakso, prakso, ko bo politika ob vsakokratni menjavi oblasti zaradi večjega političnega vpliva spremenila, prilagodila zakon o RTV Slovenija. To je v popolnem nasprotju z načelom delovanja javnega medija in skrb vzbujajoča napoved o koncu neodvisnega, objektivnega, pluralnega medija, ki mora delovati v interesu vseh državljank in državljanov in ne v interesu posameznih političnih strank. Ob tem ni odveč dodati niti, da poplava predlogov in hitrost spreminjanja zakonodaje tudi navadno slabita kakovost sprejetega zakona, zato so pri tem gotovo vprašljivi vsaj nameni predlagateljev sprememb zakonodaje. Skladno z navedenim zato v vodstvu RTV Slovenija močno in odločno podpiramo prvo točko stavkovnih zahtev sindikata po avtonomiji in neodvisnem delovanju javnega zavoda, saj smo prepričani, da se politika ne more in ne sme vmešavati v RTV Slovenija. V tem smislu nas tudi preseneča čas stavke, ki bo v velikem delu javnosti pustil vtis, da Koordinacija novinarskih sindikatov s stavko v danem trenutku in s podobnimi zahtevami, ki nimajo zveze s položajem zaposlenih na RTV Slovenija, posredno sodeluje pri zakonodajnih spremembah, katerih namen je zgolj doseči zamenjavo ključnih organov javnega zavoda – Programskega in Nadzornega sveta ter vodstva," je zapisal Grah Whatmough.

V vodstvu RTV Slovenija se po njihovih besedah ves čas zavzemajo tudi za spoštovanje Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija. Dokument, sprejet junija 2000, je potreben prenove, generalni direktor pa je po njegovih besedah nekdanjo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev že pozval, naj glede na njeno strokovno znanje in številne izkušnje prevzame prenovo poklicnih meril in standardov, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu delu zaposlenih. Ko bo osnutek pripravljen, bodo vsi deležniki z vsebino seznanjeni in pozvani k pripravi pripomb.

Kaj bo z najnižjimi plačami?

Glede stavkovne zahteve o dvigu najnižjih plač v vodstvu odgovarjajo, da je generalni direktor že pred napovedjo stavke začel pogovore s socialnimi partnerji o prenovi sistematizacije delovnih mest na javnem zavodu in sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi za ureditev plač tistih, ki so umeščeni v najnižje plačne razrede. To so delovna mesta, kot so asistenti snemalcev, snemalci, montažerji, receptorji, garderoberji … Nekateri izmed njih namreč ne dosegajo niti minimalne plače, zato razliko do te javni zavod doplačuje. Vodstvu je namreč ključno, da najprej uredi plače tistih, ki so na plačni lestvici najnižje uvrščeni, kar je generalni direktor jasno že pred mesecem dni napovedal na Zboru delavcev in glede dviga plač tem zaposlenim že vodi intenzivne pogovore z reprezentativnima sindikatoma.

Sicer pa vodstvo RTV Slovenija po njihovih navedbah vodi neposreden, reden dialog z vsemi tremi sindikati in drugimi socialnimi partnerji in bo temu zavezano tudi v prihodnje. Samo za ponazoritev, aprila in maja letos, do dneva napovedi stavke, je vodstvo RTV Slovenija imelo s Koordinacijo novinarskih sindikatov RTV Slovenija tri sestanke, na katerih se je vodil socialni dialog, zato zahteve po socialnem dialogu ne razumemo, saj poteka že zdaj. Ob tem znova poudarjamo, da odločitev za stavko enega od treh reprezentativnih sindikatov na RTV Slovenija obžalujemo. Prepričani smo namreč, da je treba notranja trenja in konflikte prvenstveno reševati z neposrednim dialogom in v okviru notranjega delovnega okolja.

"Tako vabimo sindikat, naj nadaljuje pogovore z vodstvom, saj verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi najdemo ustrezne rešitve za boljše pogoje dela in ustreznejše delovno okolje," še piše v sporočilu za javnost, pod katero je podpisan Grah Whatmough.