Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Minister ocenjuje, da so na podlagi dosedanjih notranjih in zunanjih (formalnih in neformalnih oblik) nadzorov nad delom ali v povezavi z delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) potrebni ukrepi, s katerimi se bo preverila ustreznost delovanja urada in njegovih preiskovalcev," so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Na ministrstvu tudi zavračajo očitke, da je Hojs ravnal nezakonito. "Minister je zahteval revizije tistih odmevnih primerov preiskav NPU-ja, v katerih je bil le-ta deležen največ kritik," so zapisali.

Minister Hojs, ki pred kamere ni želel, pa prva poročila o preiskavah pričakuje čim prej – že v tednu dni, piše v dokumentu, ki ga je pridobila novinarka TV Slovenija Katarina Golob. Kot še izhaja iz dokumenta, Hojs od v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča pričakuje, da mu bo pisno poročal najmanj enkrat mesečno, ustno pa, ko bo to zahteval Hojs ali po lastni presoji. Prvič že čez teden dni, 17. avgusta.

Seznam revizij preiskav NPU-ja, ki jih je minister Hojs 29. julija zahteval od Andreja Juriča. Foto: Zajem zaslona, TV Slovenija
Seznam revizij preiskav NPU-ja, ki jih je minister Hojs 29. julija zahteval od Andreja Juriča. Foto: Zajem zaslona, TV Slovenija

V revizijah bodo po naročilu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa preverili ustreznost ureditve delovanja NPU-ja na podlagi veljavnih predpisov in proučili, ali ti predpisi morda potrebujejo spremembe.

Jurič zaupa kriminalistom in policistom

Iz policijskih vrst so se že odzvali z besedami, da Andrej Jurič "zaupa v policiste in kriminaliste, da preiskave izvajajo strokovno in zakonito". Nadzor nad delom NPU-ja pa bo, tako policija, pokazal, ali lahko delo izboljšajo.

Na generalni policijski upravi so namreč pojasnili, da bo po odločitvi Juriča nadzorna skupina, ki tudi sicer izvaja nadzore po drugih organizacijskih enotah kriminalistične policije in ki že izvaja strokovni nadzor nad delom NPU-ja, ki je bil načrtovan decembra lani z letnim načrtom nadzorov, preverila tudi dejavnosti policije v primerih preiskave suma storitve določenih kaznivih dejanj. Preverili bodo ukrepe policistov po zaznavi suma storitve kaznivih dejanj, ali so policisti celovito o sumih obveščali pristojnega tožilca in ali so ravnali v skladno z njegovimi usmeritvami.

Ministrstvo sicer od policije večkrat zahteva poročila o zakonitosti in strokovnosti opravljanja določenih nalog, so navedli na policiji.

Revizije minister Hojs zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik. Foto: BoBo
Revizije minister Hojs zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik. Foto: BoBo

Ko prevzame tožilec, minister nima več pristojnosti

Med primeri, katerih revizijo je zahteval minister nazadnje, pa so tudi taki, kjer je vodenje že prevzel državni tožilec. Tukaj pa se po opozorilu varnostnih strokovnjakov pristojnost ministra konča.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so poudarili, da je spoštovanje veljavnih predpisov in delovanje izključno v mejah predpisanih pristojnosti ključno za delovanje pravne države. "V skladu s tem tudi pričakujemo, da se delo državnih tožilcev in ocena delovanja državnega tožilstva izvaja skladno z zakonom o državnem tožilstvu in da to počnejo izključno organi, ki so za to pristojni. Hkrati pa tudi sami ne posegamo v pristojnosti drugih institucij," so zapisali.

Ocena o dopustnosti in pravilnosti odreditve nadzora je pridržana pristojnemu organu oz. odgovornemu za nadzorni postopek. "Generalni državni tožilec oz. državno tožilstvo namreč nima ne pooblastil niti pristojnosti, da bi ocenjeval delo in nadzorstvene ukrepe, ki jih v sklopu svoje pristojnosti uvede minister za notranje zadeve," so še sporočili.

Revizija odmevnih primerov

Hojs revizijo zahteva v primerih, "v katerih je bil NPU deležen največ kritik". Kot so navedli na ministrstvu, so to revizija preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, revizija primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, revizija lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB-ja v primeru Farrokh, revizija primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter revizija primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.

Kot so navedli na MNZ-ju, so lahko postopki, ki jih tožilstvo konča z zavrženjem ovadb, tudi posledica "slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". "Zato je v vseh naštetih izjemno odmevnih in za davkoplačevalce zelo dragih primerih nujno odpraviti vsako senco dvoma na delo policije. Lahko pa se bo ugotovilo, da delo ni bilo ustrezno opravljeno in da bodo ugotovljena nova dejstva, na podlagi katerih bo tožilstvo imelo razloge za nadaljevanje svojega dela. V obeh primerih bo to le potrdilo pravilnost uvedene revizije," so zapisali.

"Grob preseg pooblastil"

Potezo ministra Hojsa sta za TV Slovenija komentirala profesorja s Fakultete za varnostne vede, Miroslav Žaberl in Branko Lobnikar. Žaberl je dejal, da je "glede na nabor kazenskih primerov in izbor enote NPU-ja razvidno, da gre v teh primerih izključno za politična ozadja". Lobnikar pa je ocenil, da gre za "grob preseg ministrovih zakonskih pooblastil in negacijo treh desetletij trudoma pridobljene profesionalnosti slovenske policije".

Ponovno preverjanje ukrepov

Glede na usmeritve ministra za notranje zadeve bodo tako v naštetih zadevah morali "ponovno preveriti, ali so preiskovalci preverili vse naznanitve kaznivih dejanj, v posameznih primerih ukrenili vse potrebno za preiskavo sumov in o ugotovitvah celovito in korektno obveščali državnega tožilca, ki je na podlagi ugotovitev policije sprejel ustrezno tožilsko odločitev".

Minister Aleš Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Andreju Juriču konec julija izdal
Minister Aleš Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Andreju Juriču konec julija izdal "usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad". Kot so pojasnili na ministrstvu, ima pravno podlago za to v določilih 23. in 24. člena zakona o državni upravi in v določilih 3., 4. in 13. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji. Foto: BoBo

Hojsove usmeritve in navodila ne določajo, katera policijska pooblastila je še treba opraviti v konkretnih zadevah ali zoper katere osebe, ker o njih samostojno odločajo policijski preiskovalci in državni tožilec, ki usmerja predkazenski postopek, so še pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so spomnili, da Hojs že od zaslišanja na matičnem parlamentarnem odboru pred potrditvijo za ministra poudarja, da želi in bo zahteval učinkovitejše delo NPU-ja in kriminalistične policije.

Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da je zakonska dolžnost ministra, da "odredi revizijo postopkov v očitnih primerih pometanja velikega kriminala pod preprogo". "Vik in krik vpletenih zgolj dokazuje, da je bil skrajni čas," je sporočil.

Odzivi na zahtevane revizije ministra Hojsa