V ZL-ju jih je zanimalo, ali bo minister Gašperšič odstopil, saj da je ob interpelaciji svoj mandat vezal na začetek gradnje drugega tira v letu 2017, v proračunskih dokumentih pa piše, da je gradnja predvidena po letu 2019. Foto: BoBo
V ZL-ju jih je zanimalo, ali bo minister Gašperšič odstopil, saj da je ob interpelaciji svoj mandat vezal na začetek gradnje drugega tira v letu 2017, v proračunskih dokumentih pa piše, da je gradnja predvidena po letu 2019. Foto: BoBo

Večino, skupno 70 odstotkov vseh sredstev, predstavljajo vlaganja v železnice in državne ceste, več kot desetina sredstev bo namenjenih za trajnostno mobilnost.

Za železnice je vključno s predvidenimi z evropskimi sredstvi za leto 2017 namenjenih 277 milijonov evrov (10 milijonov manj kot za letos), za leto 2018 pa 323 milijonov evrov. Kot je dejal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, je za leto 2017 med drugim predvideno nadaljevanje del na kočevski progi ter posodobitev odsekov Grosuplje-Ljubljana in Divača-Sežana, za leto 2018 pa med drugim rekonstrukcija postaje Pragersko ter nadgradnje tirov Maribor-Šentilj, Celje-Zidani Most in Poljčane-Slovenska Bistrica.

Za državne ceste je za leto 2017 predvidenih 217 milijonov evrov (25 milijonov več kot za letos), za leto 2018 pa 226 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena med drugim za vzdrževanje, obnovo in modernizacijo cest, sanacijo mostov, tudi novogradnje cest. Na avtocestnem delu je med drugim predvideno dokončanje odseka Draženci-Gruškovje in izdelava projektne dokumentacije za drugo cev karavanškega predora.

Za področje energetike bo v letu 2017 namenjenih 42 milijonov evrov (letos 20 milijonov evrov), pri čemer gre večji del povečanja na račun vlaganj v učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije ter proizvodnjo energije in razvoj omrežij.

Resor okolja in prostora bo imel v letu 2017 na voljo 268 milijonov evrov (37 milijonov več kot letos), v letu 2018 pa 275 milijonov evrov. Pri tem je po okoli 100 milijonov evrov integralnih sredstev in evropskih sredstev, preostalo pa namenskih sredstev skladov za vode in za podnebne spremembe.

Člani odbora brez dopolnil
Člani odbora so se dotikali različnih tem s teh področij, med drugim so bili zadovoljni z več sredstvi za državne ceste in za trajnostno mobilnost. V koaliciji so ocenjevali, da gre za razvojno naravnan proračun, ki je vreden podpore. Posamezni poslanci bi sicer morda želeli kakšne spremembe v postavkah, a amandmajev niso predlagali, so si pa želeli, da bi si ministra njihove pripombe zapisala - tako jih je nato tudi odbor s sklepom pozval, naj pripombe in predloge po možnosti upoštevajo v proračunu za leto 2018.

V ZL-ju jih je zanimalo, ali bo minister Gašperšič odstopil, saj da je ob interpelaciji svoj mandat vezal na začetek gradnje drugega tira v letu 2017, v proračunskih dokumentih pa piše, da je gradnja predvidena po letu 2019. Gašperšič je dejal, da še vedno vztraja, da bo gradnja stekla v 2017, da pa je ta navedba v dokumentih očitno nastala že prej. O morebitni cenovni prilagoditvi projekta je dejal, da je glavna možnost za to opustitev gradnje servisnih cevi ob predorih, če bi se odločili, da bo proga namenjena le tovornemu prometu.