Najbolj na udaru prekarizacije so espeji. Foto: Pixabay
Najbolj na udaru prekarizacije so espeji. Foto: Pixabay

Lani je bilo v vsem letu za delo od doma prijavljenih 2062 ljudi. Marca letos pa so se začele prijave delodajalcev tako stopnjevati, da po novem na inšpektoratu za delo vpisujejo le število delodajalcev, ki uvajajo ta ukrep. Med 1. januarjem in 23. marcem je namreč delo od doma prijavilo kar 2534 delodajalcev, torej več, kot je bilo v celotnem letu 2019 za tovrstno delo prijavljenih delavcev.

Delo na domu je opredeljeno v zakonu o delovnih razmerjih in omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju, tudi od doma, zaradi izjemnih okoliščin, ko sta ogroženi življenje in zdravje ljudi.

Kraj dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, se lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine, in to z izdajo odredbe o delu na domu.

V odredbi, ki se nanaša na posameznega delavca ali na skupino delavcev, se opredelijo razlog, vrsta dela, način spremljanja dodeljenih nalog, delovna sredstva, ki jih bo zagotovil delodajalec, dosegljivost delavca, način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, ter napotki o izvajanju varnega in zdravega dela od doma.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu v normalnih razmerah obvestiti inšpektorat za delo pred začetkom dela delavca. Ko odredi delo od doma zaradi izjemnih okoliščin, je treba o tem prav tako obvestiti inšpektorat, in sicer takoj, ko je to mogoče, torej lahko tudi že po uvedbi takšnega dela.

V primeru izrednih razmer, ko se pričakuje, da bo delodajalec kar najhitreje odredil drugo delo ali delo na domu, je po mnenju inšpektorata razumljivo, da mu pogosto ne bo uspelo izvesti vseh postopkov (oceniti novonastalih tveganj, preveriti ustreznosti razmer na domu, sprejeti morebitnih ukrepov za delo na domu), s katerimi bi ugotovil ustreznost delovnega okolja na domu.

Ker gre v teh primerih praviloma za opravljanje pisarniških del oziroma del z računalnikom, pa po mnenju inšpektorata tudi ni pričakovati, da bi lahko zaradi neizvedenih predhodnih postopkov v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep dela na domu, sledile škodljive posledice za zdravje delavca.