Jelušičeva trdi, da zakon o verski svobodi ukinja vojaški vikariat. Foto: BoBo
Jelušičeva trdi, da zakon o verski svobodi ukinja vojaški vikariat. Foto: BoBo
Jerovšek meni, da bi nas zakon o verskih skupnostih ločil od mednarodnega okolja. Foto: RTV SLO

Odbor DZ-ja za obrambo je na nujni seji obravnaval novelo zakona o verski svobodi.

Jerovšek: Zakon znižuje civilizacijske standarde
Predsednik odbora Jože Jerovšek (SDS) je uvodoma povedal, da bi novela zakona, ki med drugim na novo ureja zaposlovanje verskih uslužbencev v državni upravi, lahko imela drastične posledice za Slovensko vojsko. Zakon bi nas po njegovem ločil od mednarodnega okolja, saj bi njegova uveljavitev, kot pravi, predstavljala nižanje civilizacijskih standardov.

Direktor urada za verske skupnosti Aleš Gulič je pojasnil, da je bil zakon v presoji na ustavnem sodišču, ki je odločilo, da so država in verske skupnosti ločeni in da država ne sme dajati nobenih znakov povezanosti s katero izmed verskih skupnosti, kar zajema tudi zaposlovanje verskih uslužbencev v državni upravi. Zakon zato uvaja rešitve, ki tega zaposlovanja ne vsebujejo.

"Nobeno od zakonskih določil ne ukinja verske oskrbe v Slovenski vojski, kvečjemu jo širi, saj upošteva enakopravnost verskih skupnosti in verujočih," je zatrdil in dodal, da tudi vojaški vikariat s spremembo zakona ne bo ukinjen, saj se po njegovem ne bo spremenilo nič, razen delodajalcev oseb, ki skrbijo za versko oskrbo v Slovenski vojski.

Jelušič: Ukinja se stalnost verske oskrbe v Slovenski vojski
"Seveda bo vikariat ukinjen. Če v njem ne bo zaposlenih, pomeni, da bo ukinjen. S tem se ukinja stalnost verske oskrbe v Slovenski vojski. Govorimo, kot da te oskrbe ne potrebujemo," je Guliču nasprotovala ministrica za obrambo Ljubica Jelušič, ki je v nadaljevanju zatrdila, da je v odločbi ustavnega sodišča zapisano, da veljavni zakon o verski svobodi ni v neskladnju z ustavo.

"Ne vidim utemeljenih razlogov, da bi obstoječe ureditve odpravljali oz. spreminjali organizacijo verske oskrbe, saj bi s tem povzročili, da bi se način oskrbe, ki je dosegal mednarodno primerjalno raven, vrnil 10 let nazaj, ko je bila Slovenska vojska neprimerljiva z drugimi evropskimi državami," je zatrdila.

Razložila je, da ima veliko število tako evropskih kot svetovnih držav versko oskrbo urejeno tako, kot to velja za Slovensko vojsko. Predlagala je, da se v zakon zapiše, da se verska oskrba v Slovenski vojski ureja z zakonom o obrambi in vojaški službi, pri čemer se ne uporablja, da verski uslužbenci ne smejo biti zaposleni v državni oz. vojaški službi. Dodala je še, da bi moral verski uslužbenec, ki je zaposlen v Slovenski vojski, nositi simbole, ki ponazarjajo državno oblast. "K nošenju oznak pripadnosti pa nas zavezuje tudi mednarodno pravo," je sklenila.

Horvat: Vikariat je najpomembnejši, da vojaki preživijo travme
Robert Hrovat
(SDS) je dejal, da vse, kar je bilo slišati na seji, napeljuje na to, da je sprememba zakona nedopustna. "Zakaj bi se zmanjševali standardi, ki so uveljavljeni in uspešni. Treba se je postaviti v kožo slovenskih vojakov. Verjamem, da se znajdejo v stiski, in ravno vikariat, ki je takrat tam, je najpomembnejši, da preživijo travme, s katerimi se srečujejo," je opozoril.

Seja je bila zaradi začetka redne seje odbora za obrambo po eni uri prekinjena.